2022/01/25

Mano Paslaugos

Siūlau:

  • Konfidencialios informacijos apsaugos srityje:

a) įvertinti esamą padėtį jūsų įmonėje, siekiant nustatyti informacijos saugumo trūkumus bei pažeidžiamas vietas;

b) parengti reikalingus dokumentus, regalmentuojančius konfidencialios informacijos apsaugą;

c) padėti įdiegti procedūras, užtikrinančias informacijos saugumą;

d) instruktuoti darbuotojus, kurie turės teisę dirbti su įmonės konfidencialia informacija;

e) apmokyti įmonės darbuotoją, atsakingą už konfidencialios informacijos apsaugą;

f) konsultuoti informacijos apsaugos klausimais.

Dalintis