2024/03/02

Vagia. Ką daryti?

05Norite tikėkite, norite netikėkite tuom, ką jums pasakysiu. Mano giliu įsitikinimu didžiausia  problema su kuria susiduria bendrovės yra žmonės ir tik žmonės. Jeigu su jais blogais elgsitės, tai ir jie su jumis blogai pasielgs. Jeigu jiems sudarysite palankias sąlygas vogti, tai žinokite, dauguma jų vogs. O kodėl ne?

Statistika teigia, kad dešimt procentų darbuotojų yra pasirengę vogti visada ir bet ką. Jų smegenys užimtos tik vagysčių paieška ir planavimu. Jie nuolat galvoja ką, kur negvelbus. Jie ieško galimybių ir aišku jas randa. Kita dešimt procentų darbuotojų dalis niekada nevogs, jokios aplinkybės jų neprivers pasisavinti svetimą daiktą. Tai kertasi su jų įsitikinimu. Likusi aštuoniasdešimt procentų darbuotojų yra pasirengę paimti ir išsinešti svetimą daiktą susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. Jeigu jos yra palankios darbuotojams, arba jos įvaro darbuotoją į kampą ir verčia spręsti problemą vagiant svetimus daiktus, tai darbuotojai taip ir pasielgs. Aplinkybių verčiančių darbuotojus vogti gali būti įvairių ir daug.

Už bendrovės saugumą atsakingo darbuotojo pareiga laiku aptikti tuos asmenis, kurie yra nepatikimi ir vagys iš prigimties, o taip pat bendrovėje sudaryti tokias sąlygas, kurios neleistų darbuotojams prie bet kokių aplinkybių vogti.

Kaip tai padaryti? Kokias parinkti ir naudoti priemones? Kaip apsaugoti bendrovei svarbią informaciją? Apie tai ir dar daugiau pakalbėsime šiame straipsnyje.

Problemą mes jau išsiaiškinome ir nustatėme du uždavinius saugumo darbuotojui. Pirmas uždavinys – jokiais būdais neleisti įsidarbinti nepatikimam asmeniui. Antras – sudaryti nepalankias sąlygas vagystėms. Norint išspręsti antrą uždavinį reikia vagystės problemą panagrinėti išsamiau.

Visi žinome, kad vogti yra lengva tuomet, kai:

 • Lengva paimti ir išnešti;
 • lengva realizuoti;
 • ir nėra pavojaus būti pagautam ir nubaustam.

Ką daryti? Kaip išspręsti problemą?

Reikia parinkti priemones ir jas įgyvendinti šiose srityse:

 • Apsunkinti priėjimą prie informaciją;
 • Sukurti įsitikinimą, kad visos vagystės bus atskleistos, o kaltasis griežtai nubaustas;
 • Apsunkinti realizavimo galimybę.

Apsunkinti priėjimą prie informacijos.

 1. Būtina įgyvendinti principą „Būtina žinoti“. Kiekvienas darbuotojas gauna tiek informacijos, kiek jam reikalinga užduotims įvykdyti. Tokiu atveju nei vienas darbuotojas nematys viso vaizdo. Jo atskleista informacija tretiems asmenims bendrovei padarys mažesnę žalą.
 2. Prie informacijos, kuri yra laikoma elektroniniame variante, gali prieiti tik tie vartotojai, kurie turi leidimus su ja susipažinti ir dirbti. Jie privalo naudoti slaptažodžius. Saugumo darbuotojas esant reikalui gali identifikuoti darbuotoją, kuris susipažino, siuntėsi ar kitaip dirbo su svarbia informacija.
 3. Informacija, kuri yra laikoma popieriniame variante, turi būti saugoma atitinkamose vietose (pas sekretorę, atskirose  specialiose patalpose, seife). Šie dokumentai turi būti griežtai apskaitomi. Dingus dokumentams, saugumo darbuotojas turi be didelių problemų nustatyti prie kokių aplinkybių dingo dokumentas, kuris darbuotojas yra atsakingas.

Galima sugalvoti ir kitų apsaugos priemonių. Svarbiausia, kad jos netrukdytų darbuotojams dirbti.

Sukurti įsitikinimą, kad visos vagystė bus atskleistos, o kaltininkas griežtai nubaustas. Rašau sukurti įsitikinimą todėl, kad realiai pagauti informacijos vagį nėra paprasta. Tai gana sudėtingas procesas, o jis tampa, faktiškai, neįmanomu ten, kur nėra jokių taisyklių, jokios kontrolės ir atsakomybės. Taigi kur kas svarbiau ir lengviau yra kurti įsitikinimą. Be to ji labai efektyvi priemonė. Svarbiausia, kad darbuotojai žinotų, suvoktų ir tikėtų, kad jų pavogta informacija, jų atliktas neteisėtas veiksmas bus atskleistas, o jie bus nubausti. Taigi rekomenduojamos priemonės:

 1. Leidimas dirbti su svarbia bendrovės informacija. Tokį leidimą gali gauti tik tie darbuotojai, kurių yra patikimi. Jie pasirašė pasižadėjimą saugoti svarbią informaciją ir jos neatskleisti. Jie yra supažindinti su savo teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, o taip pat su apribojimais ieškant darbo, jeigu tektų išeiti iš darbo anksčiau laiko.
 2. Darbuotojai turi žinoti, kad laikas nuo laiko saugumo darbuotojas atlieka įvairius patikrinimus: tikrina kompiuterius, elektroninį paštą, duomenų bazių prieigas, kam, kada darbuotojas skambino ir t.t.
 3. Patalpose, kuriose yra dirbama su bendrovei svarbia informacija turi būti įrengtos video kameros. Jos turi fiksuoti visus patalpose vykstančius įvykius.
 4. Saugumo darbuotojas privalo nerečiau kaip du kartus per metus atlikti kiekvieno darbuotojo instruktažą. Jo metu jis privalo darbuotojams priminti jų teises ir pareigas, atsakomybę. Papasakoti jiems apie galimus pavojus, pateikti išdavysčių pavyzdžius. Paaiškinti ką jie turi daryti, jeigu jų paprašo parduoti informaciją. Instruktažas kiekvienam atskirai darbuotojui ir bendri mokymai (instruktažai) visiems darbuotojams yra labai efektyvus „smegenų plovimo“ įrankis. Jis tikrai duoda gerus rezultatus.

Apsunkinti vogtos informacijos realizavimo galimybes. Tikriausiai ne vienas bendrovės vadovas yra susidūręs su situacija, kai nėra kuo pakeisti darbuotojo. Dažnai atsitinka taip, kad su klientais dirba atskiri vadybininkai. Klientai iš bendrovės daugiau nieko nežino ir nepažįsta. Jie bendrauja tik su vadybininku. Laikui bėgant vadybininkas susirenką nemažą klientų bazę. Laikui bėgant vadybininkas nusprendžia, kad užtenka dirbti kitam, laikas pradėti dirbti sau. Jis išeina iš darbo, išsineša klientų duomenų bazę , įkuria naują bendrovę ir tęsia darbą. Klientas kartais net nežino, kad bendrauja su kita įmone.

Jeigu bendrovėje nėra žmogaus, kuris galėtų periimti vadybininko darbą ir tęsti jį, tai yra didelė klaida. Taip neturi būti. Klientas turi žinoti ne tik vadybininką, bet bendrovės vadovus, skyrių vadovus. Turi būti susipažinęs su pačia bendrove. Tokiu atveju jis tikrai nesutiks dirbti su nauja bendrove, kurios savininkas ir vadovas ką tik apvogė buvusį savo darbdavį. Jis yra nepatikimas, o su nepatikimais niekas nenori turėti reikalų.

Pabaigoje noriu pabrėžti ir atkreipti jūsų dėmesį į labai svarbų dalyką. Kuo didesnė kontrolė, tuo sunkiau darbuotojams dirbti savo darbą, tuo daugiau atsiranda įtarumų, o tai gadina klimatą kolektyve ir mažina darbo rezultatus. Visada reikia ieškoti auksinio viduriuko. Niekada negalima perlenkti lazdos.

 

Dalintis