2022/07/01

Sovietinė KGB ir šiandieninė Rusija: tikslai nesikeičia?

1968 metais, po kraujyje išmaudyto „Prahos pavasario“, komunistinės Čekoslovakijos žvalgybos karininkas Ladislavas Bittmanas pabėgo į Jungtines Valstijas. Slaptų dezinformacinių kampanijų specialistas, vėliau pasivadinęs Lawrence’u Martinu, o galiausiai – Lawrence’u Martin-Bittmanu, atskleidė Amerikos visuomenei SSRS saugumo (KGB) veiklos metodus bei dezinformacijos srityje keliamus tikslus ir uždavinius.

Dar būdamas gimtinėje, L. Bittmanas dirbo ranka rankon su KGB. Jam teko vykdyti slaptas žvalgybines, taip pat ir dezinformacines, kampanijas prieš Vakarų Europos valstybes bei JAV.

1985 metais L. Bittmanas išleido knygą „KGB ir sovietinė dezinformacija: žvilgsnis iš vidaus“ („The KGB and Soviet Disinformation“). Šiame leidinyje jis išsamiai išdėstė KGB dezinformacinės kampanijos, nukreiptos prieš JAV, tikslus bei uždavinius.

Visą straipsnį skaitykite: http://www.alfa.lt/straipsnis/50149460/sovietine-kgb-ir-siandienine-rusija-tikslai-nesikeicia

Dalintis