2024/03/02

Šiuolaikinės Problemos Verslui

05

Praėjusiame straipsnyje kalbėjome apie konkurencinės žvalgybos uždavinius. Išsiaiškinome, kaip turi atrodyti galutinis konkurencinės žvalgybos produktas.
Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsime šiuolaikines kertines problemas verslui. Šias problemas išskyrė ir aprašė H. E. Mejeris savo knygoje „Real-World intelligence“. Problemos yra labai svarbios. Negalima užmerkti akis ir jų nematyti. Reikia imtis priemonių jas stebėti, aiškintis ir savalaikiai į jas reaguoti.

Nuolatinė kaita

Šiuolaikiniame pasaulyje viskas keičiasi labai greitai. Sunku suspėti rinkti ir analizuoti informaciją. Per pietus gali nueiti pavalgyti, o grįžęs rasti pasikeitusią valdžią valstybėje. Pokyčiai vyksta uraganišku greičiu.

Tikriausiai ne vienam iš jūsų teko planuoti važiavimo maršrutą nuo taško A iki taško B. Šiais laikais nustatyti maršrutą, apskaičiuoti važiavimo laiką, pasirinkti trumpiausią arba greičiausią kelią yra lengva. Tačiau kai pradedate važiuoti labai dažnai susiduriate su įvairiomis kliūtimis, kurių nenumatėte iš anksto. Tai gali būti kelio remontas, įvykusi avarija ar patvinusi upė užtvindė kelią. Taigi jums teks kelionės metu koreguoti pasirinktą maršrutą ir priimti naujų sprendimų.

Tas pats vyksta su verslo planu. Galima sukurti labai gerą verslo planą penkeriems metams. Numatyti pagrindinius tikslus ir priemones jų įgyvendinimui. Paskirstyti darbus ir patvirtinti terminus. Atrodo, kad viskas. Pasilieka tik dirbti ir džiaugtis darbo rezultatais. Tačiau jeigu jūs griežtai laikysitės susikurto plano ir nekreipsite dėmesio į įvykusius pasikeitimus aplinkoje, tai, greičiausiai, plano neįvykdysite, o jūsų verslas bankrutuos arba patirs didelių nuostolių.

Nuolatinės kaitos problemą verslininkui padeda spręsti konkurencinės žvalgybos darbuotojai. Jie ir tik jie užsiima tokios problemos sprendimu.

Globalizacija

Šiuolaikiniame pasaulyje beveik neliko sienų tarp valstybių. Informacija, kapitalas, finansai, darbo jėga, idėjos, mintys ir išradimai juda iš vienos valstybės į kitą. Jeigu anksčiau kompanijos dirbdavo tik savo šalies teritorijoje, tai dabar jos turi filialų visame pasaulyje. Naujos transnacionalinės korporacijos faktiškai valdo arba daro didelę įtaką ištisoms valstybėms.

Kita problema, kurią iškelia globalizacija, yra priklausomybė. Didelės kompanijos nuolat kovoja dėl rinkos. Jos skverbiasi į kitas šalis. Supirkinėja smulkias ir nedideles kompanijas. Pridaro daug problemų rimtesniems konkurentams. Jeigu bendrovė nestebės situacijos, tai ji gali būti greitai perimta, nupirkta ar sužlugdyta.

Istorijoje yra įdomių pavyzdžių. „Coca Cola“ kompanijos rinkos tyrėjai vadovybei pateikė pasiūlymą pakeisti gėrimo sudėtinę dalį (receptą). Po ilgų tyrimų jie nustatė, kad jeigu gėrimas bus gaminamas be vanilės, tai jį daugiau pirks, o kompanija gaus didesnį pelną. Vadovai sutiko su tyrėju pasiūlymu ir atsisakė pirkti vanilę.

Madagaskaro valstybėje kilo panika. Iškilo didelė grėsmė prarasti pagrindinį vanilės pirkėją. Iškilo didelė grėsmė valstybės biudžetui, o tuo pačiu valdžiai. Madagaskaras yra vienintelis vanilės tiekėjas „Coca Cola“ kompanijai.

Madagaskaro valstybei grėsmę iškėlė „Coca Cola“ kompanija. Ji pati tą grėsmę ir išsprendė. Nepasitvirtino rinkos tyrėjų prognozės. Vartotojai atsisakė pirkti naują gėrimą. Jie reikalavo grąžinti seną ir visiems pažįstamą „Coca Cola“. Vadovybė priėmė sprendimą grįžti prie seno recepto. Madagaskaras atsigavo.

Analitikų teigimu, jeigu „Coca Cola“ kompanija nebūtų grįžusi prie seno gėrimo recepto ir nebūtų atnaujinusi vanilės pirkimo, Madagaskaro valdžia būtų praradusi savo pozicijas, valstybės biudžetas būtų patyręs didelę žalą, o šalyje būtų prasidėję socialiniai neramumai.

Informacijos perteklius

Kita kertinė šiuolaikinė problema yra informacijos perteklius. Viešojoje erdvėje yra tiek daug informacijos, kad sunku suprasti, kuri iš jos yra teisinga, o kuri ne. Prisikapstyti prie realios situacijos, tikros padėties yra sudėtinga ir šis darbas reikalauja papildomų jėgų ir laiko.

Bendrovių vadovams kiekvieną dieną reikia priimti sprendimus. Jie turi remtis turima informacija. Jie susiduria su dviem problemomis. Anksčiau jiems trūkdavo informacijos. Jie veikė daugiau remdamiesi intuicija. Dažnai rizikuodavo. Dabar yra informacijos perteklius. Jie nespėja jos surinkti, apdoroti ir išanalizuoti. Jie, paprasčiausiai, neturi tam laiko.

Šias problemas bendrovės vadovui išspręsti padeda konkurencinės žvalgybos darbuotojai. Jie informaciją renka, vertina, apdoroja, analizuoja ir pritaiko prie bendrovės interesų. Šie darbuotojai pasako vadovui galimus sprendimo variantus. Jie laiku atpažįsta kylančias grėsmes ir naujai atsiradusias galimybes verslui ir laiku informuoja vadovą.

http://www.alfa.lt/straipsnis/15135798/siuolaikines-problemos-verslui

Dalintis