2024/03/02

Saugokite Save ir Savo Vaikus

Aš jūsų ne bijau. Sekite, rinkite informaciją apie mane. Štai, prašau, mano telefono numeris, mano elektroninis adresas, kita informacija. Aš jūsų nebijau, nes aš nedarau nusikaltimų.

Tokia nuomonė yra paplitusi mūsų visuomenėje. Iš vienos pusės ji yra teisinga. Mes nemėgstame nusikaltėlių. Mes norime, kad visi nusikaltimai būtų kuo greičiau atskleisti, o nusikaltėliai nubausti. Mes norime, kad visi nusikaltimai būtų užkardyti pasirengimo stadijoje. Todėl mes sutinkame, kad būtų kontroliuojama visuomenė ir ypatingai – jos blogiausia dalis. Todėl mes suteikiame ypatingas galias teisėsaugos pareigūnams.

Iš kitos pusės ši nuomonė yra labai pavojinga, nes jos laikydamiesi mes patys sau prisidarome begalę problemų. Šiandien išsakyta ar parašyta neatsakinga mintis, ar padarytas kvailas veiksmas po kelių metų gali virsti didele kliūtimi į mūsų sėkmę. Naujos sekimo technologijos leidžia fiksuoti, kaupti ir saugoti beveik kiekvieną mūsų veiksmą ir pasisakymą.

Šio straipsnio tikslas yra priversti skaitytojus susimąstyti apie pavojus, kurie jų laukia. Žmonės turi išmokti elgtis, rašyti ir kalbėti saugiai. Jie privalo prisitaikyti prie šiuolaikinio pasaulio tam, kad galėtų save apsaugoti nuo nusikaltėlių, o kartais nuo nusikaltėlių su uniforma.

Mes esame žmonės su savo silpnybėmis ir stiprybėmis. Kiekvienas iš mūsų turime mažų paslapčių, apie kurias nenorime, kad sužinotų kiti. Kiekvienas mūsų priešas nori jas sužinoti ir panaudoti prieš mus.

Šiandien padarytos kvailystės ateity gali tapti rimtomis problemomis. Ypatingai jaunimas šiais laikais elgiasi neprotingai. Jie, norėdami atkreipti draugų dėmesį, internete prirašo apie save įvairiausių tikrų ir išgalvotų istorijų. Galima rasti nuotraukų arba video įrašų – kaip jaunuoliai geria, rūko „žolę“ arba daro nusikaltimus. Galima rasti išsakytas teigiamas nuomones apie teroristines, ekstremistines grupuotes arba dalyvavimą sektos veikloje. Gali aptikti duomenis apie jaunuolių susirašinėjimą su šių grupuočių tariamais ar tikrais nariais.

Visa jaunuolių parašyta, išsakyta ar nufilmuota informacija yra kaupiama duomenų bazėse. Reikia suprasti ir įsikalti sau į galvą, kad visa informacija yra ne ištrinama, o saugoma ir bus saugoma nuolat.

Jaunuolis užaugo. Baigė mokslus. Įgijo gerą specialybę. Surimtėjo. Nusprendė įsidarbinti valstybės aparate, ar ES struktūrose, o gal NATO organizacijoje. Jis dalyvauja konkurse. Siunčia dokumentus. Atitinka visus reikalavimus. Darbas jau jo rankose, tačiau… Reikia gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Vyksta kandidatūros patikrinimas. Ar juo galima pasitikėti, ar ne? Teisėsaugos struktūros patikrina duomenų bazes ir ten randa įdomios informacijos. Leidimo dirbti neišduoda. Vyrukas darbo negauna ir darbo, kur bus reikalingas leidimas dirbti su įslaptinta informacija, jis negaus visą savo gyvenimą, nes yra įrašytas į duomenų bazę kaip nepatikimas asmuo.

Pasirinkimo galimybės susiaurėja. Privačiame versle taip pat iškyla problemos, nes rimtos, didelės kompanijos kandidatą į darbą tikrina taip pat kaip ir į valstybės tarnybą. Jos turi galimybę susipažinti su informacija, esančia duomenų bazėse. Jos nenori nelojalių darbuotojų. Pasirinkimas didelis.

Neatsakingas plepėjimas ir naudojimasis socialiniais tinklais gali ne tik apsunkinti jūsų gyvenimą, bet jį sugriauti iš pagrindų.

Sovietiniais laikais KGB aršiai kovojo prieš politinės sistemos kritikus. Disidentai nėra kriminaliniai nusikaltėliai. Jie iš vis nėra nusikaltėliai. Dauguma disidentų yra inteligentai, aukštos kultūros žmonės. Jie, matydami neteisybę, negali praeiti pro šalį, užmerkti akių. Jie drąsiai išsako savo nuomonę, kritikuoja netinkamus valdžios sprendimus.

KGB buvo sunku su jais kovoti. Ne visada ji sugebėdavo šiuos žmones patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tuomet imdavosi kitų veiksmų. Ji kliudydavo jiems normaliai gyventi. Trukdydavo įsidarbinti, daryti karjerą, pasirašyti kontraktą, išleisti knygą ar parašyti straipsnį. Kentėdavo ne tik jie patys, bet ir jų vaikai. Tokiu būdu sistema keršydavo disidentams, norėdavo juos priversti atsisakyti kritikos, paklusti jai ir tapti jos dalimi.

Norint apsunkinti gyvenimą asmeniui reikia turėti ir nuolat rinkti informaciją apie jo ir jo aplinkos kasdieninį gyvenimą, buitį, rūpesčius ir problemas. Šioje informacijoje visada rasi žmogaus silpną vietą. Ar tai bus žmona, ar vaikai, o gal tėvai.

Saugokite save ir savo vaikus. Nebūkite naivūs. Neduokite jūsų priešams įgyti pranašumą prieš jus.

Alfa.lt

Dalintis