2024/03/02

Prostitutė Irina – Grėsmė Nacionaliniam Lietuvos saugumui

„Vienas girtas Seimo narys nutarė visų akivaizdoje atsisėsti ant šampano butelio… Tai nufilmuota ir užfiksuota visų, kurie ten buvo“, – teigė prostitutė, neva buvusi valstybės saugumo departamento agente, Irina.

2013 lapkričio 25 d. Rusijos NTV (Lietuvoje transliuojama NTV MIR pavadinimu) kanalas parodė laidą „Ypatingas įvykis. Tyrimas“. Laidos vedėjas ir dalyviai teigė, kad prostitutė Irina buvo Lietuvos Valstybės saugumo departamento (VSD) agente. Ją užverbavo saugumietis Renatas Petkus ir ilgą laiką su ja įvairiai bendradarbiavo. Iš pradžių jis prostitutę Iriną mokė agento darbo, davė paskaityti specialios literatūros apie agentus ir jų baisius likimus, jeigu šie išduoda savo šeimininkus. Ji teigė, kad buvo rengiama dirbti Rusijoje, tačiau pasiliko „dirbti“ Lietuvoje. Ji rinko kompromituojančią informaciją apie Lietuvos politikus, valdinininkus ir karininkus.

Laidą ir joje pateiktus faktus reikėtų vertinti dvejopai. Žmonės, kurie nėra susiję su šalies nacionaliniu saugumu, gali smagiai pasijuokti ir numoti ranka. Parodė laidą, pažiūrėjo, pasijuokė ir užmiršo. Jeigu apie ją nebūtų parašiusi lietuviška spauda, niekas nebūtų ir sužinojęs.

Žmonės, kurie yra atsakingi už šalies nacionalinį saugumą, kurie saugo Lietuvos piliečius ir valstybę nuo užsienio šalių žvalgybų veiklos, turi susirūpinti ir imtis priemonių papasakotiems laidoje įvykiams tirti. Patikėkite, mūsų užsienio partnerių žvalgybos tikrai patikrins šią informaciją ir jos pagrindu priims atitinkamus sprendimus. Žvalgų darbe pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas.

Mano giliu įsitikinimu, įvykis reikalauja išsamaus tyrimo. Jokiais būdais negalima užmiršti šios istorijos. Tuo labiau, kad, tikriausiai, ji yra tikra.

Kokias galimas grėsmes gali atskleisti šio įvykio tyrimas?

Dvigubas agentas. Rusijos žvalgyba „pakišo“ Lietuvos kontržvalgybai savo agentą ir visiškai jį kontroliavo visą bendradarbiavimo su Lietuvos saugumiečiais laikotarpį. Rusijos žvalgyba parinko agentą, paruošė jį, apmokė, kaip pakliūti į Lietuvos saugumo darbuotojų akiratį ir sudominti juos. Lietuvos saugumiečiai užkibo ant užmesto jauko. Jie užverbavo Rusijos pilietę, prostitutę Iriną. Labai stengtis ir nereikėjo, ji pati džiaugsmingai sutiko, o vėliau galėjo raportuoti savo tikriesiems šeimininkams apie įvykdytą užduotį. Todėl būtina išsamiai ištirti agentės Irinos atsiradimo ir tapimo saugumo agente aplinkybes.

Dvigubi ar kartais net trigubi agentai yra labai pavojingi. Jie yra nepatikimi. Neaišku, kam jie dirba ir kieno užduotis vykdo. Neaišku, kada jie sako tiesą, o kada meluoja. Visais laikais dvigubais agentais niekas nepasitikėjo ir nepatikėdavo jiems svarbių uždavinių. Visais laikais kontržvalgybos pareigūnai užsienio agentui neformuluodavo uždavinių, susijusių su savo šalies vidaus problemomis, politikais ir valdininkais, o tuo labiau neversdavo agentų provokuoti šiuos asmenis amoraliems poelgiams (į gėrimą gali priberti visokiausios protą atimančios chemijos). Bet kuris pradedantysis kontržvalgybininkas pasakys, kad toks darbas su užsienio šalies piliečiu tapusiu agentu duos ne naudos, o atneš didelės žalos.

Rusai sužinojo viską apie Lietuvos saugumo darbo metodus. Rusijos žvalgyba per savo agentę prostitutę Iriną turėjo galimybę rinkti informaciją apie Lietuvos kontržvalgybos veiklos metodus, agentų apmokymus, susitikimo vietas, domėjimosi ir tyrimo objektus, formuluojamas užduotis, darbuotojus, su kuriais agentei teko dirbti, o jeigu ji ir kitaip „padirbėjo“, tai Rusijos žvalgai gavo ir kompromituojančios informacijos. Rusijos žvalgyba pagal iš agentės gaunamą informaciją galėjo įvertinti savo priešininko kompetencijos lygį.

Surinko kompromituojančios informacijos apie Lietuvos politikus, valdininkus ir verslininkus. Rusijos žvalgyba per savo agentę Iriną ir padedant Lietuvos kontržvalgybai turėjo galimybę rinkti ir kaupti kompromituojančią informaciją apie Lietuvos politikus, saugumo vadovus ir darbuotojus, valdininkus, diplomatus, krašto apsaugos karininkus.

Jeigu Rusijos televizijos laidoje išsakyta informacija atitinka tikrovę, tai Rusijos žvalgyba turi susirinkusi daug jautrios informacijos apie Lietuvos svarbius ir įtakingus valstybės asmenis. Tikriausiai ateityje pamatysime dar ne vieną laidą.

Visi šie žmonės, kurie turėjo kontaktų su prostitute Irina ir apie kuriuos informaciją rinko R. Petkus, kartu su Rusijos žvalgyba yra labai pažeidžiami. Būtina juos identifikuoti, pažiūrėti, kur jie yra dabar, ką daro, kokius postus užima. Juos reikia apsaugoti nuo didelių problemų arba išlaisvinti nuo slapto bendradarbiavimo su Rusijos žvalgyba. Įsivaizduoju, kiek daug piliečių Lietuvoje dabar neramiai miega, jaudinasi ir laukia filmukų.

Irina, Lietuvos saugumiečio R. Petkaus nurodymu, provokuodavo politikus, valdininkus, viliodavo juos užsiimti seksu, žaisti įvairius iškrypėliškus žaidimus, o vėliau jų ištvirkavimus filmuodavo arba fotografuodavo. Laidoje kalbama apie krašto apsaugos karininkę, kurią saugumiečiai prigirdė, o vėliau, išrengę nuogai, nufilmavo. Jei tai tiesa, tai niekaip nesuprantu, dėl kokių priežasčių Lietuvos saugumui prireikė nuogos karininkės nuotraukų?

Rusijos žvalgyba sustiprino ir išplėtė agentūrinį tinklą Lietuvoje. Rusijos žvalgyba galimai yra „pakišusi“ Lietuvos kontržvalgybininkams ir daugiau savo agentų. Rusijos žvalgyba galimai yra prikišusi savo agentų ir kitose Lietuvos valstybės institucijose.

Klausimai yra atviri ir labai svarbūs Lietuvos nacionaliniam saugumui. Užmerkti akis ir įkišti galvą į smėlį šiuo atveju nėra tinkamas kelias. Būtina išsamiai ištirti visas laidoje išsakytas aplinkybes. Būtina apsaugoti savo piliečius nuo užsienio šalies žvalgybų priešiškos veiklos. Jeigu Rusijos žvalgai sugebėjo (tai reikia išsiaiškinti) infiltruoti savo agentę į Lietuvos kontržvalgybos agentūrinį tinklą ir per ją rinkti informaciją ne tik apie saugumo darbuotojus ir jų darbo metodus, bet ir apie svarbius ir įtakingus valstybės asmenis, tai Lietuvos nacionaliniam saugumui yra padaryta milžiniška žala.

alfa.lt

 

Dalintis