2022/05/17

Naujienos

Telefoninių pokalbių pasiklausymas yra aktuali problema. Šiais laikais klausosi kas tik nori, kada nori ir ko nori. Pasiklausymo programas ar specialius aparatus gali įsigyti kiekvienas žmogus, turintis pakankamai pinigų. Blogiausia, kad juos gali įsigyti, manau, kad jau turi pavieniai nusikaltėliai ar organizuotos nusikalstamos grupuotės. Jos tikrai žino, ką klausytis, kada klausytis ir kaip panaudoti surinktą informaciją.

Straipsnyje skaitytojams pateiksiu kelis požymius, pagal kuriuos galima suprasti, kad, tikriausiai, jūsų telefoninių pokalbių slaptai pasiklauso tretieji, jums nežinomi, asmenys.

Požymiai, rodantys, kad jūsų pasiklausoma:

 Akumuliatoriaus temperatūra

Jeigu telefono kurį laiką nenaudojote, niekam neskambinote, nesiuntėte žinutės ar nenaršėte internete, o telefono akumuliatorius yra šiltas, o kartais net karštas, tai žinokite, kad greičiausiai jūsų pasiklausoma. Galite patikrinti patys. Padėkite ir palikite valandai telefono aparatą ramybėje. Nelieskite jo. Po valandos paimkite jį į rankas ir jeigu pajusite, kad akumuliatorius yra šiltas, tai, galbūt, turite slaptą „draugą“, kuris dalyvauja jūsų pokalbyje su kolegomis, draugais, šeimos nariais ar klientais.

Telefono baterija greitai išsikrauna

Vieną dieną pastebite, kad jūsų mobiliojo telefono baterija greičiau išsikrauna. Faktiškai kiekvieną dieną reikia krauti bateriją, nors vakar ar praėjusią savaitę su telefonu neturėjote papildomų rūpesčių. Jeigu jūsų mobiliojo telefono baterija pradėjo išsikrauti greičiau nei įprastai, tai, žinokite, kad, tikriausiai, esate tyrimo objektas. Kai telefono aparatas yra pasiklausomas, tai baterija dirba už du, kadangi prie telefono aparato kažkas yra prijungęs papildomas funkcijas. Kartais mobiliojo telefono aparatą naudoja kaip „blakę“, tuomet baterija išsikrauna dar greičiau.

Ilgai išsijungia

Ilgai išsijungia telefono aparatas. Kai paspaudžiate telefono aparato išjungimo mygtuką, tai pastebite, kad jis gana ilgai dirba, kol išsijungia. Ilgesnį laiką šviečia ekranas, o kartais telefono aparatas neišsijungia. Reikia išjungimo mygtuką spausti kelis kartus. Jeigu tokį telefono aparato elgesį pastebėjote, tai, žinokite, kad, galbūt, esate sekamas. Visada atkreipkite dėmesį į neįprastą, keistą telefono elgesį.

Keistas telefono aparato aktyvumas

Netikėtai telefonas pradeda savarankiškai veikti: įsijungia ekrano apšvietimas, išsijungia telefono aparatas, ekrane matyti, kad vyksta kažkokie procesai. Tai dar vienas galimas požymis, kad jūsų pasiklausoma. Tokie savarankiški telefono aparato veiksmai rodo, kad jūsų telefoną kažkas valdo nuotoliniu būdu arba jį aktyvavo konkretiems veiksmams.

Pašalinis garsas

Kai kalbate telefonu, girdite keistus pašalinius garsus, aidą, zyzimą, savo balsą. Jeigu girdite šiuos garsus, tai, tikriausiai, esate kontroliuojamas.

Trikdžiai

Jeigu jūs naudojate telefono aparatą šalia kitų elektroninių prietaisų (televizoriaus) ir pokalbio metu matote, kad televizoriaus ekrane atsiranda trikdžiai, tai gali būti požymis, kad jūsų telefono aparate yra instaliuota pasiklausymo ar sekimo programa. Jeigu elektroninis prietaisas reaguoja į nenaudojamą telefono aparatą, tai garantuotai telefone turite „dovanėlę“.

Pabaigoje noriu pabrėžti, kad jeigu pastebėjote šiuos požymius, tai dar nereiškia, kad esate sekamas ir jūsų pasiklausoma. Šie požymiai gali atsirasti ir dėl techninių ar kitų priežasčių. Taip atsitinka dažniausiai. Jeigu esate paprastas žmogus ir nedalyvaujate svarbiuose verslo ar valstybės gyvenimo procesuose, tai gyvenkite ramiai ir nekreipkite dėmesio į trikdžius.

Telefoninių pokalbių pasiklausymas yra aktuali problema. Šiais laikais klausosi kas tik nori, kada nori ir ko nori. Pasiklausymo programas ar

Koks ilgas išdavystės kelias! Nebūna taip, o jei ir būna, tai labai retai, kad įmonės darbuotojas staiga imtų ir išduotų savo įmonę. Iki išdavystės žmogus turi subręsti, turi praeiti daug laiko. Žmogus kovoja su savo vidiniais motyvais. Vieni jam sako: išduok, išduok, išduok, nes jie, įmonės vadovai, nieko gero tau nedavė. Kiti motyvai kalba atvirkščiai: išduoti savus, bendradarbius nevalia. Juk pažeisi įstatymus, vidaus taisykles, gal ir pats stipriai nukentėsi.Ši žmogaus viduje vykstanti motyvų kova atima iš jo nemažai laiko ir suteikia įmonės saugumo darbuotojams galimybę laiku pastebėti išdavystės keliu keliaujantį bendradarbį ir jį sustabdyti. Svarbu neleisti jam nusižengti ir susigadinti sau gyvenimo. Tačiau kaip tai padaryti ir koks yra tas kelias, žino ne visi saugumu besirūpinantys darbuotojai ar verslo savininkai.

Tipinis žmogaus kelias į išdavystę atrodo maždaug taip.

Polinkis. Žmogus turi būti linkęs pažeisti taisykles. Jau ne kartą rašiau ir dar parašysiu, kad, Interpolo vertinimu, apie 25 proc. bet kurioje įmonėje dirbančių žmonių – visiškai nepatikimi. Jų negalima priimti į darbą, nuo jų reikia bėgti arba juos reikia vyti kuo toliau nuo įmonės reikalų. 25 proc. darbuotojų – visiškai patikimi. Jie geri darbuotojai, tiksliai ir griežtai laikosi taisyklių, tačiau jie nėra kūrybingi ir pajėgia įmonėje vykdyti tik kai kurias funkcijas. Jei paskirsi tokį žmogų į netinkamą vietą, vidaus taisyklės nebus pažeistos, tačiau ir darbas greičiausiai nebus padarytas. Apie 50 proc. darbuotojų yra patikimi, tačiau… Jei susidaro tam tikra situacija, toks darbuotojas gali išduoti įmonę. Tai yra normalūs įmonės darbuotojai ir normalūs žmonės.

 Įmonės saugumu besirūpinantis darbuotojas gali iš anksto nuspėti, kurie asmenys yra linkę pažeidinėti vidaus taisykles, ir skirti jiems didesnį dėmesį. Tačiau šioje išdavystės kelio vietoje saugumo darbuotojas vis dar tebėra aklas.

Stresas. Daugelis darbuotojų patiria profesinį ar asmeninį stresą. Tai kuria sąlygas, kurioms esant normalus darbuotojas (vienas iš 50 proc.) gali įmonę išduoti.

Žmogus patiria didelį spaudimą. Jis susidūrė su problema ir niekaip negali jos išspręsti, neranda išeities. Problema gali būti jo nepasitenkinimas darbo atmosfera. Pavyzdžiui, viršininkas neperkėlė į aukštesnes pareigas, nors žadėjo. Neišmokėjo premijos, nors darbuotojas dirbo išeiginėmis ir po darbo valandų prie projekto. Viršininkas nepakėlė atlyginimo, nors kiti darbuotojai uždirba kiek daugiau. Įmonė darbuotojui skyrė senesnio modelio automobilį nei identiškas pareigas einančiam kolegai. Motyvų gali būti šimtai, netgi tūkstančiai. Įmonių vadovai negali iki galo patenkinti visų darbuotojų lūkesčių.

Problema gali būti ir asmeninė. Pavyzdžiui, darbuotojas mėgsta žaisti azartinius žaidimus. Pralošė, prisiskolino ir vėl pralošė. Jį spaudžia pinigų stygius, skolininkai. Arba susirgo darbuotojui artimas žmogus. Jis jaudinasi, ieško išeities, tačiau jos neranda. Liga nesitraukia.

Įmonės saugumo darbuotojas šiame etape vis dar yra aklas ir nepastebi darbuotojo problemų. Aišku, jei kartais įmanoma apie vieno ar kito darbuotojo problemas sužinoti iš anksto, tačiau tai daugiau sėkmė nei įdirbio rezultatas. Žmonės dažniausiai tyli ir bendradarbiams nepasakoja apie savo problemas, jas slepia.

Elgesys. Darbuotojas, patirdamas nuolatinį spaudimą, įtampą, pradeda elgtis kitaip nei iki tol. Pasikeičia darbuotojo elgesys. Jis ima pažeidinėti įmonės vidaus taisykles, su niekuo nekalba, užsidaro savyje. Arba, atvirkščiai, jis lieja pyktį ant įmonės vadovų, kritikuoja juos ir jų vadovavimą, tyčiojasi iš priimtų sprendimų. Darbuotojas laiku neįvykdo uždavinių, atsikalbinėja ir ginčijasi su vadovu. Kartais darbuotojas, nors jam atliekamai darbo užduočiai to visiškai nereikia, ima iš archyvų dokumentus ir kopijuoja arba į namus nešasi svarbius įmonės dokumentus.

Štai šioje išdavystės kelio vietoje saugumo darbuotojas ne tik gali, bet ir privalo viską matyti bei laiku pastebėti kylančias grėsmes. Jis turi gerai išmanyti įmonės vidaus taisykles, pažinoti įmonės darbuotojus, su jais nuolat bendrauti ir atkreipti dėmesį, kai kuris nors iš jų pradeda blaškytis. Informacija apie pasikeitusį darbuotojo elgesį ant atsakingo asmens stalo turi atsidurti kuo greičiau. Jokio delsimo negali būti, nes tai yra labai svarbus išdavystės kelio etapas.

Reakcija. Saugumo darbuotojas turi nedelsdamas imtis atsakomųjų priemonių. Jos gali būti įvairios, tačiau tai ne šios dienos tema. Šįkart pabrėšiu tik tiek, kad saugumo darbuotojas privalo prevencinėmis priemonėmis stabdyti darbuotojo žingsniavimą į išdavystę. Reikia išsiaiškinti darbuotojo elgesio motyvus ir įkalbėti jį nusiraminti, padėti jam išspręsti iškilusias problemas. Tuo atveju, jei potencialus pažeidėjas vis vien neklauso, kas jam sakoma, pravartu su juo atsisveikinti, kol nepridarė didesnių bėdų, arba bent apriboti prieigą prie svarbių projektų ir informacijos.

Išdavystė. Jeigu saugumo darbuotojas neatlieka savo darbo ir laiku nepastebi potencialaus išdaviko blaškymosi, nesiima jo atžvilgiu prevencinių priemonių, jeigu įmonės vadovybė nepadeda darbuotojui, o kartais netgi tyčiojasi iš jo problemų, toks darbuotojas galutinai subręsta išdavystei. Blogieji motyvai, skatinami prastos darbo atmosferos kolektyve, ignoravimo arba konkurento agentų, švenčia pergalę.

Įsivaizduokite namą ir nedidelę jį supančią teritoriją. Aplinka puikiai apsaugota. Kai svetimas žmogus neprašytas įeina į namo teritoriją, apsaugos darbuotojas iš karto gauna pavojaus signalą. Jis nedelsdamas reaguoja į signalą ir siunčia į pavojaus vietą reagavimo komandą, kad neutralizuotų pavojų.

Lygiai taip pat atrodo ir darbas su žmonėmis. Reikia laiku gauti signalą apie galimą pavojų ir į jį tinkamai reaguoti. Reikia kalbėtis su žmonėmis, padėti jiems spręsti problemas, tuomet jokių išdavysčių nebus. Žmonės iš prigimties yra geri – jei su jais sąžiningai elgsiesi.

Alfa.lt

Koks ilgas išdavystės kelias! Nebūna taip, o jei ir būna, tai labai retai, kad įmonės darbuotojas staiga imtų ir išduotų

Važinėju po Lietuvą ir susitinku su įmonių vadovais bei darbuotojais. Kai su žmonėmis pradedu diskutuoti žmogaus teisių ir laisvių klausimais, kai jiems aiškinu, kad norint apsaugoti įmonės konfidencialią informaciją, tiesiog būtina saugoti savo ir bendradarbių privačius gyvenimus, dalis išsigąsta. Kartais net baiminasi klausimų užduoti. Keista, kai demokratinėje šalyje žmonės bijosi kalbėti apie savo teises, kurios yra įrašytos įstatymuose!

Šiandien supažindinsiu skaitytojus su jų teisėmis kratos metu. Kaip yra atliekamos kratos? Kokios yra žmonių teisės? Kaip elgtis kratos metu? Ką pareigūnai gali daryti ir ko negali?

Tokia situacija. 6 valanda ryto. Visi dar miega. Jūs vartotės lovoje, negalite užmigti, galbūt kažkas jaudina. Staiga išgirstate skambutį. Nustembate. Kas gi čia dabar tokį ankstų rytą išprotėjo? Nueinate prie durų, pažiūrite pro durų akutę ir pamatote visą būrį kaukėtų, uniformuotų, o kartais ir ginkluotų automatais pareigūnų. Jūs pradedate drebėti. Apima baimė. Galva visiškai negalvoja, padrikos mintys sukasi, sukasi… Jūs pasimetate. Ką daryti? Kaip elgtis?

Pirmiausiai atidarote duris, pasisveikinate ir klausiate: gal, vyrai, pasiklydote? Prokuroras, kartais ikiteisminio tyrimo tyrėjas, privalo aiškiai ir suprantamai perskaityti jums teisėjo nutartį dėl kratos atlikimo. Nutartyje turi būti įrašyta konkretus patalpų, kuriose bus atliekama krata, adresas, turi būti įrašyta, kokiu nusikaltimu jūs esate įtariamas.

Nutarties skaitymo metu bandykite nusiraminti. Jums reikalingas laikas. Užduokite daugiau klausimų prokurorui, aiškinkitės aplinkybes, viską darykite kuo kultūringiau ir ramiau. Žinokite, kad jūsų gyvenimas pareigūnų atėjimu nesibaigė, ir niekas nežino, kaip šis tyrimas baigsis. Taigi neskubėkite daryti išankstinių išvadų ir save „laidoti“.

Po nutarties perskaitymo prokuroras privalo jums atiduoti teisėjo nutarties nuorašą. Patikrinkite, ar dokumentai identiški. Prokuroras paprašys jūsų savo noru atiduoti jam daiktus, susijusius su nusikalstama veika.

Štai šioje padėtyje jūs privalote pasakyti pareigūnams, kad norite paskambinti savo advokatui ir jį pakviesti. Advokatas jums reikalingas, nes jis į kratos procesą žiūrės be jokių emocijų, nervinių įtampų. Jis geriau už jus žino jūsų teises ir gebės joms tinkamai atstovauti.

Pareigūnai privalo laukti advokato. Dažniausiai taip būna. Jeigu jie vis vien pradeda daryti kratą, vaikščioti po kambarius, žvalgytis, kilnoti daiktus, atidarinėti spintelių dureles, garsiai išsakykite savo prieštaravimą tokiems pareigūnų veiksmams. Tačiau jokiais būdais nesiimkite veiksmų prieš pareigūnus, nes tuomet tikrai padarysite nusikaltimą ir būsite nuteisti. Jūs visus, jūsų akimis žiūrint, neteisėtus pareigūnų veiksmus galėsite įrašyti į protokolą. O teismas, gali nutikti ir taip, kratą ir kratos metu rastus įrodymus atmes ir jų nenagrinės, jeigu jie buvo surinkti pažeidžiant įstatymus.

Kratos metu prašykite, kad pareigūnai nevaikščiotų po kambarius be jūsų ar jūsų šeimos nario palydos. Neleiskite jiems vieniems būti patalpose, nes juk nežinote, ką jie ten pridarys. Galite netikėtai sužinoti, kad namuose laikote narkotikų ar šovinių! Pareigūnai kratą gali daryti tik jums stebint ir būnant šalia.

Reikalaukite, kad kratos procesas nuo pat pradžių būtų nufilmuotas. Kiekvienas pareigūnų ir jūsų veiksmas turi būti nufilmuotas, kiekvienas jūsų ir pareigūnų pasakymas turi būti įrašytas. Tokiu būdu jūs apsaugosite save nuo išgalvotų kaltinimų.

Jūs taip pat turite teisę prašyti pareigūnų, kad dalytų ir kviestiniai. Tai gali būti jūsų kaimynai, bendradarbiai, kolegos, kiti asmenys.

Atminkite, kad pareigūnai iš jūsų patalpų gali paimti tik tuos daiktus, kurie yra susiję su jums inkriminuojama nusikalstama veika, bei daiktus, kuriuos pagal įstatymą draudžiama laikyti namuose. Visi paimti daiktai turi būti kruopščiai aprašyti protokole ir nurodyti jų identifikaciniai požymiai. To reikia, kad vėliau būtų galima atpažinti tuos daiktus kaip jūsų nuosavybę, bei tam, kad jų nebūtų galima sukeisti su kitais daiktais ar jų pažeisti. Aprašyti protokole daiktai turi būti nufilmuoti, įdėti į paketą ir užantspauduoti.

Nepasirašykite protokolo, kol jums to nepasakys advokatas. Jeigu jo neturite, privalote patys kruopščiai perskaityti visą protokolą nuo pradžios iki pabaigos. Suprantu, kad esate pavargę, kad įtampa kankina, tačiau protokolas yra oficialus dokumentas, kuris teisme gali tapti svarbiausiu įrodymu. Taigi jį skaitykite įdėmiai.

Nepalikite protokole tuščių eilučių. Reikalaukite, kad prokuroras jas perbrauktų arba užpildytų.

Protokolo pabaigoje įrašykite pastabas, jeigu tokių turite. Čia jūs galite įrašyti visus jūsų pastebėtus pareigūnų neteisėtus, jūsų manymu, veiksmus. Šios pastabos teismo metu jums padės. Teisėjas į pareigūnų veiksmus pažiūrės jūsų akimis ir juos įvertins.

Nereikia bijoti savo teisių. Nereikia bijoti jomis naudotis. Nereikia bijoti reikalauti pareigūnų laikytis įstatymų reikalavimų. Nereikia bijoti ginti save ir savo teises. Juk gyvename demokratinėje šalyje.

Šaltinis: alfa.lt

Važinėju po Lietuvą ir susitinku su įmonių vadovais bei darbuotojais. Kai su žmonėmis pradedu diskutuoti žmogaus teisių ir laisvių klausimais,