2022/05/17

Naujienos

Netingėkite, o sėskitės ir perskaitykite ką čia parašiau ir užduokite sau klausimą: Jei energetikos įmonės konsultacijų per 3 metus gavo už 252 milijonus litų, tai naudos iš šių konsultavimų turėjo gauti keletą milijardų. Ar tikrai juos gavo?

Aš asmeniškai dalyvavau LR Seimo laikinosios komisijos tyrime, skaičiau medžiagą, rinkau informaciją ir stebėjausi, kad, pavyzdžiui, sutartis dėl konsultacijų ar teisinių paslaugų gali pamatyti, ne visas, bet kai kurias, pinigų pervedimus, jeigu užsispirdavome taip pat galėjome pamatyti, ne visus, bet kai kuriuos, tačiau galutinio konsultantų ar teisininkų darbo rezultato, niekaip negalėjome įžiūrėti. Koks jis yra? Kur jis yra? Kaip jis atrodo? Kokia jo vertė? Kokią naudą davė įmonei ar Energetikos ministerijai, valstybei, visuomenei? Tuštuma ir tyla. Įslaptinta, konfidencialu, draudžiama ir… neleidžia.

LR Seimas, jei toks dar yra ir jei jis turi „kiaušus“, gali inicijuoti šių rezultatų patikrinimą, tuo labiau, kad Komisijos toks siūlymas jau yra ir jis yra patvirtintas LR Seimo daugumos. (straipsnio pabaigoje jį perskaitysite). Galų gale nors vieną kartą reikia paimti ir išsiaiškinti ar tikrai tos suteiktos paslaugos yra vertos TIEK pinigų ir tuo labiau ekonominės krizės metu?!

O kai išsiaiškins Seimas, jei aiškinsis, tai tikrai nustatys, guldau savo žilą galvą, kad naudos iš konsultacijų didelės negavo, o kai kurios iš jų buvo bevertės. Tuomet Seimui reikėtų nustatyti konkrečius asmenis, atsakingus už sprendimus pirkti konsultacijas ir juos patraukti atsakomybėn. Taip reikėtų padarytų dėl to, kad ateity kiti žinotų, kad asmeninės atsakomybės išvengti nepavyks, jokiais būdais nepavyks.

Jeigu ši problema liks neišspręsta, tai galėsime toliau kovoti su didžiausia dabartine Lietuvos problema – Greta.

Kokias teisines, konsultacines, viešųjų ryšių, mokymo paslaugas ir iš kurių tiekėjų 2009–2012 metais pirko Energetikos ministerija ir jos kontroliuojamos įmonės? Kokia bendra suteiktų paslaugų kaina?

LR Seimo laikinoji tyrimo komisija (Komisija) konstatuoja, kad bendra Energetikos ministerijos ir jos kontroliuojamų įmonių įsigytų paslaugų (teisinių, konsultacinių, viešųjų ryšių ir mokymo) vertė 2009– 2012 m. sudarė apie 252 mln. litų. Iš jų:

teisinėms paslaugoms išleista 94,5 mln. litų,

konsultacinėms paslaugoms – 136,5 mln. litų,

mokymo paslaugoms – 11 mln. litų,

viešųjų ryšių paslaugoms – 10 mln. litų.

Energetikos ministerija 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 23,6 mln. Lt.

Teisinių paslaugų 22 mln. Lt

Konsultacinių paslaugų 1,5 mln. Lt

Viešųjų ryšių paslaugų 0,06 mln. Lt

Mokymo paslaugų 0,05 mln. Lt

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 45,55 mln. Lt.

Teisinių paslaugų 30 mln. Lt

Konsultacinių paslaugų 12,5 mln. Lt

Viešųjų ryšių paslaugų 0,05 mln.

Lt Mokymo paslaugų 3 mln. Lt

 AB „Klaipėdos nafta“ (vadovavo R.Masiulis) 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 71,2 mln. Lt.

Teisinių paslaugų 7,5 mln. Lt

Konsultacinių paslaugų 61,5 mln. Lt

Viešųjų ryšių paslaugų 0,4 mln. Lt

Mokymo paslaugų 1,8 mln. Lt

AB „LESTO“ 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 7,86 mln. Lt.

Teisinių paslaugų 1,2 mln. Lt

Konsultacinių paslaugų 0,01mln. Lt

Viešųjų ryšių paslaugų 1,6 mln. Lt

Mokymo paslaugų 5,05 mln. Lt

AB „Litgrid“ 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 2,3 mln. Lt.

Teisinių paslaugų 0,9 mln. Lt

Konsultacinių paslaugų 0,5 mln. Lt

Viešųjų ryšių paslaugų 0,6 mln. Lt

Mokymo paslaugų 0,3 mln. Lt

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 2010–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 75,8 mln. Lt.

Teisinių paslaugų 31,8 mln. Lt

Konsultacinių paslaugų 38,5 mln. Lt

Viešųjų ryšių paslaugų 5,5 mln. Lt

UAB „Lietuvos energija“ (be VAE) 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 16,3 mln. Lt.

Teisinių paslaugų – Konsultacinių paslaugų 14,4 mln. Lt

Viešųjų ryšių paslaugų 1,6 mln. Lt

Mokymo paslaugų 0,3 mln. Lt

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 0,302 mln.

LEO LT, AB 2010–2011 m. I pusmetį įvairių paslaugų pirko už 8,4 mln. Lt.

Teisinių paslaugų 0,582 mln. Lt

Konsultacinių paslaugų 7,81 mln. Lt

Konstatuotina, kad LEO LT, AB, kontroliuojama Ūkio ministerijos, vėliau – Energetikos ministerijos, turėdama likviduojamos bendrovės statusą, vykdė pirkimus ir sudarydavo sutartis nesilaikydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, nors Viešųjų pirkimų tarnyba raštu išaiškino, kad LEO LT, AB, kaip perkančioji organizacija, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu. Kas piktnaudžiavo tarnyba? Kas viršijo įgaliojimus? Kuris konkretus asmuo  (-ys) padarė nusikaltimus? Kodėl iki šiol jie nėra nuteisti?

Pažymėtina, kad užsienio teisinių paslaugų įmonės, teikdamos teisines paslaugas Lietuvos energetikos sektoriaus įmonėms, samdėsi vietines Lietuvos teisinių paslaugų įmones ir taip neekonomiškai įsigijo teisines konsultacijas iš vietos subrangovų, kurių valandiniai įkainiai buvo trigubai didesni negu tuometinė rinkos kaina. Tikriausiai pamenate netikėtai kilusį ir labai greitai užgesusį skandalą susijusį su Ignalinos atominės elektrinės subrangovu Ramin Vali. Ar toks elgesys yra teisėtas? Kodėl įmonių vadovai viršijo įgaliojimus, piktnaudžiavo tarnyba?

Komisijos prašymu 2013 m. ir 2014 m. Viešųjų pirkimų tarnybai atlikus patikrinimus buvo nustatyta, kad UAB „Visagino atominei elektrinė“, vykdydama 51 pirkimus, nuolat pažeisdavo Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, neišsaugojo pirkimų dokumentų, tinkamai neįvertino pirkimų poreikių. Tuo pagrindu Generalinė prokuratūra 2013 m. pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl UAB VAE galimai neteisėtai vykdytų viešųjų pirkimų. Kokia jų baigtis? Ar medžiaga perduota teismui? Ar kalti asmenys nustatyti ir nuteisti?

Komisija siūlo:

inicijuoti veiklos audito atlikimą kontroliuojamose energetikos įmonėse dėl 2009–2012 m. pirktų paslaugų (teisinių, konsultacinių, viešųjų ryšių ir mokymo) įsigijimo teisėtumo ir lėšų panaudojimo efektyvumo. Lauke jau 2017 metais, o Komisijos siūlymas vis dar lieka siūlymu.

Valstiečiai!!! Imkit ir išspręskite šį klausimą. Jei išspręsite, jūs laimėsite.

Netingėkite, o sėskitės ir perskaitykite ką čia parašiau ir užduokite sau klausimą: Jei energetikos įmonės konsultacijų per 3 metus gavo

2013 m. lapkričio pradžioje Generalinė prokuratūra netikėtai suaktyvino „flyLaL-Lithuanian Airlines“ bendrovės atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą. Principingas prokuroras pareiškė įtarimus 17 asmenų, atliko kratas jų namuose ir laikinai apribojo nuosavybės teises į kilnojamąj ir nekilnojamąjį turtą.

Šiame straipsnyje išsamiau panagrinėsime atvejį, turintį reiderizmo požymių. Dėmesys – ne verslininkų tikslams ir jiems pasiekti naudojamiems veiksmams – juos nagrinėja prokuratūra, – o Valstybės saugumo departamento (VSD) atskirų pareigūnų veiksmams, kurie galimai prisidėjo ir padėjo verslininkams siekti savo tikslų. Dėmesį skirsime įvairaus slaptumo pažymoms. Kas jas rašo? Kodėl rašo? Kaip rašo? Kuo jos tokios ypatingos?

Tačiau pradžioje, kad visiems būtų aiškiau, trumpai sustosime ir išsiaiškinsime, kas yra reideris ir kokius metodus jis naudoja savo darbe.

Reideris yra įmonė, kuri siekia perimti kitos kompanijos akcijas arba jos valdymą prieš savininkų valią. Vieni teigia, kad reideriai elgiasi teisingai, atlieka sanitaro vaidmenį rinkoje. Pašalina silpnus veikėjus ir taip palaiko sveiką konkurenciją ir efektyvų rinkos mechanizmų veikimą. Kiti teigia, kad reideriai yra blogis. Jie užsiima nusikalstama veikla. Pagrindinis jų tikslas ne eliminuoti iš rinkos silpniausius, o atimti verslą (turtą) ir gauti greitą didelį pelną. Neigiamos pasekmės visuomenei, valstybės ekonomikai jų nedomina ir nejaudina.

Reideriai, siekdami savo tikslų, naudoja tam tikras priemones.

1. Teisminiai ginčai. Kuo daugiau ginčų, tuo geriau. Reideriai naudojasi įstatymų spragomis, o taip pat korumpuotų teisėjų paslaugomis.

2. Ikiteisminiai ir operatyviniai tyrimai. Kuo daugiau tyrimų, tuo geriau. Pradėti ikiteisminį tyrimą Lietuvoje nėra sudėtinga. Apie operatyvinio tyrimo inicijavimą nėra net ką kalbėti. Svarbiausia turėti savų žmonių teisėsaugos struktūrose. Visi tyrimai sudaro sąlygas sugadinti, apnuodyti bet kurio žmogaus gyvenimą.

3. Valstybės institucijų patikrinimai, užklausimai, pretenzijos. Reikalingi korumpuoti valdininkai, kurie, pasišildę papildomais piniginiais įnašais, imtųsi aktyviai veikti prieš įmonę. Valstybės institucijų patikrinimai, užklausimai yra efektyvi priemonė. Ji, greičiausiai, baigiasi niekuo arba nedidele bauda, įspėjimu. Tačiau nervų sugadina daug. O reideriams svarbiausia yra išlaikyti kuo didesnę įtampą, kad žmogus palūžtų.

4. Informacinės atakos arba juodosios technologijos. Kiekviena diena prasideda naujiena, kuri labai nepalanki įmonei. Darbuotojai nieko nedaro, tik skaito ir komentuoja naujienas. Jie pradeda grupuotis. Dažnai grupuotės pradeda pasisakyti prieš vadovus ir akcininkus. Įmonės partneriai pradeda abejoti bendrovės patikimumu ir bijo dėl savo reputacijos. Kai kurie atsisako partnerystės. Visuomenė, kuri ir taip nekenčia verslininkų, džiūgauja, kad pagaliau įsigalės teisybė.

5. „Specialistų“ paslaugos. Kai prasideda reiderių ataka, įmonės vadovai ar savininkai sulaukia įvairių specialistų siūlymų padėti. Iniciatyva visada būna iš specialistų pusės. Vien tai turėtų kelti vadovams įtarimų. Šiuos specialistus siunčia reideriai, ir jeigu vadovai nusprendžia pasinaudoti jų paslaugomis, tai reideriams labai palengvina darbą. Šie specialistai ne tik rinks informaciją apie vadovų nuotaikas, psichologines problemas, rengiamus gynybinius planus, jų silpnas vietas, bet ir paveiks vadovų sprendimus, plaus jiems smegenis, kels didesnę sumaištį ir t. t.

6. Slaptos pažymos. Jas rašo teisėsaugos institucijos, atsakingos už nacionalinį saugumą. Šios pažymos yra labai svarbios, nes jomis tiki valstybės vadovai, jomis galima formuoti vadovų nuomonę, daryti poveikį jų daromiems sprendimams. Ir patys vadovai, mosuodami pažymomis ir jomis remdamiesi, gali priimti reideriams palankius sprendimus.

Taigi grįžkime prie mūsų pagrindinės temos.

Gediminas Žiemelis su kompanija rengėsi Vilniaus oro uoste pastatyti naują keleivių terminalą, kuriame galėtų aptarnauti apie 5,5 mln. žmonių. Jie sudarė verslo planą, surado rėmėjų ir užtarėjų valdžioje ir pradėjo aktyviai įgyvendinti projektą. Tačiau susidūrė su tuometinio susisiekimo ministro Algirdo Butkevičiaus ir Tarptautinio Vilniaus oro uosto vadovybės prieštaravimu. Jie nenorėjo G. Žiemelio projekto, įžvelgė klastą ir kitus tikslus.

„Mane labai stebina „flyLAL“ vadovų komentarai, nors nenoriu veltis į jokias diskusijas ar ginčus dėl to, kad Susisiekimo ministerijos valdininkai nekreipė dėmesio į jų problemų sprendimą. Tai vienas sektorių, kuris mums buvo jautriausias – ir dėl mokesčių, ir dėl kainų politikos, – tvirtino A. Butkevičius. – Bet buvome aiškiai pasakę, kad neisime vienos kompanijos protegavimo keliu. Tai ir buvo viena konflikto priežasčių.“

Pasak A. Butkevičiaus, kompanijos noras bet kokia kaina pasistatyti terminalą buvo toli siekiančio plano dalis. Jo tikslas – per naująjį privatų terminalą leisti pagrindinį keleivių srautą. Vilniaus oro uostas greičiausiai patirtų bankrotą, o tada privatininkai iš „FlyLaL Group“ perimtų visą oro uosto turtą ir taptų vieninteliais ir nepakartojamais „nacionaliniais vežėjais“.

G. Žiemelis susidūrė su rimtomis kliūtimis. Reikėjo nedelsiant spręsti netikėtai iškilusią problemą. Labiausiai projekto įgyvendinimui priešinosi Vilniaus oro uosto vadovybė. Reikėjo ją pašalinti arba priversti paklusti. Šiam tikslui pasiekti G. Žiemelis galimai pasitelkė atskirus VSD darbuotojus.

Valstybės saugumo departamento darbuotojai, vadovaujami Trečiosios valdybos viršininko Lino Jurgelaičio, galimai ėmėsi aktyvių veiksmų padėti G. Žiemeliui. Jie parašė kelias pažymas, skirtas prezidentūrai, Vyriausybei ir Susisiekimo ministerijai. Šiose pažymose saugumiečiai pabrėžė, kad Vilniaus oro uosto vadovybė netinkamai ir aplaidžiai vykdo savo pareigas, kad daug dėmesio skiria pašaliniams reikalams, o ne oro uosto problemoms spręsti.

„Vilniaus oro uostas, neskirdamas reikiamo dėmesio įmonės veiklos plėtrai ir konkurencingumui gerinti, vykdo įvairias šalutines veiklas, kurios visiškai nesusijusios su pagrindine oro uosto veikla, pavyzdžiui, augina gėles ir agurkus“, – be visokių kitokių niekų buvo rašoma L. Jurgelaičio vadovaujamos valdybos pažymoje.

VSD pažymų turinys sutapo su privačios G. Žiemelio kompanijos skundų turiniu. Saugumiečiai neskirdavo didelio dėmesio informacijai rinkti ir analizuoti. Jie paprasčiausiai ant oficialaus VSD blanko galimai perrašydavo G. Žiemelio pavaldinių sukurtų raštų turinį. Pažymas su atitinkama slaptumo žyma išsiųsdavo svarbiausioms valstybės institucijoms.

„Kai pamačiau tas pasakėles apie auginamus agurkus ir gėles, iš karto supratau, iš kokio šaltinio mūsų saugumas gauna informacijos“, – pasakojo buvęs susisiekimo ministras A. Butkevičius, kurį VSD 2007 metų pabaigoje „šėrė“ savo analitikų pažymomis.

„Jos turinys tuo metu buvo sutapęs su vienos anksčiau gautos pažymos iš privačios kompanijos turiniu. Buvo rašoma, kad oro uostas neefektyviai naudoja lėšas, gautas iš tiesioginės oro uosto veiklos, o tiesiog turi šiltnamius, kuriuose augina gėles ir daržoves, nors tie šiltnamiai jau buvo nugriauti prieš dvejus metus“, – gegužę yra sakęs ministras pirmininkas A. Butkevičius.

Atrodo, kas čia tokio baisaus, kad saugumo darbuotojai paėmė ir nurašė privačios kompanijos skundų turinį. Rinkti informaciją yra saugumo darbas. Tačiau šiuo atveju ne viskas yra taip paprasta. Visų pirma, informacija, kuri buvo teikiama valstybės vadovams, ne visais atvejais atitiko tikrovę. Be to, kai pažymos buvo teikiamos, vyko aršus konfliktas tarp privatininkų ir Vilniaus oro uosto vadovybės. Ir trečia, kaip teigė A. Butkevičius, proteguoti vieną įmonę ir sudaryti jai geriausias sąlygas yra netinkamas ir nepriimtinas kelias.

VSD pažyma yra labai svarbi. Tai ne privatininko advokatų parašytas skundas ar raštas. Departamentas yra atsakingas už valstybės nacionalinį saugumą. Tuometiniai valstybės vadovai prezidentas Valdas Adamkus, premjeras Gediminas Kirkilas skaitė saugumo pažymas apie oro uosto vadovų „nusižengimus“, apie grėsmes tarptautiniam oro uostui, ir piktinosi bei lingavo galvomis – ajajai, kaip negerai. Jie susiformavo neigiamą nuomonę apie oro uosto vadovybę. Juk pažyma yra Valstybės saugumo departamento. Ji negali klaidinti

VSD pažyma duoda labai rimtą pagrindą valstybės vadovams ja remtis ir jos pagrindu priimti sprendimus. Užtenka, pavyzdžiui, premjerui G. Kirkilui pasakyti, kad, remiantis VSD pateikta slapta informacija, nusprendžiau organizuoti pasitarimą aukščiausiu lygiu. Nurodžiau savo patarėjui Albinui Januškai į pasitarimą pakviesti VSD generalinio direktoriaus pavaduotoją Darių Jurgelevičių, verslininką G. Žiemelį (reikia išklausyti visas puses ir būti objektyviam) ir susisiekimo ministrą A. Butkevičių. Išsiaiškinti, kodėl trukdoma įgyvendinti privataus verslo iniciatyvą, kodėl iki šiol nėra išduotas leidimas statyboms, kas ir kodėl prieštarauja projektui.

Tai išgalvota istorija arba sapnas (sapnai, kaip ir pažymos, Lietuvoje yra labai populiarus dalykas), tačiau jis aiškiai parodo, kokią didelę įtaką turi VSD pažyma, ir kaip galima ja manipuliuoti aukščiausiais valstybės vadovais bei galimai padėti privatininkams už sąlyginai nedidelę kainą perimti didelės vertės nuosavybę į savo rankas.

VSD slaptos pažymos tampa įrankiu ne tik susidoroti su nepaklusniais politikais, valstybės tarnautojais ir valstybės įmonių vadovais, bet ir formuoti svarbių valstybėje asmenų nuomonę vienu ar kitu klausimu. Atskirų teisėsaugos įstaigų pareigūnų manipuliavimas klaidinančiomis, tikrovės neatitinkančiomis pažymomis kelia grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui. VSD pareigūnai privalo šnipus gaudyti, o ne padėti privačiam verslui perimti iš valstybės didelės vertės turtą.

Alfa.lt

2013 m. lapkričio pradžioje Generalinė prokuratūra netikėtai suaktyvino „flyLaL-Lithuanian Airlines“ bendrovės atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą. Principingas prokuroras pareiškė įtarimus 17

Noriu išsakyti jums, gerbiami skaitytojai, vieną pastebėjimą. Tai yra tik pastebėjimas, o ne po ilgos analizės ir apmąstymų padaryta išvada. Dabar atėjo tokie laikai, kad analizuoti kelias dienas ar savaites neverta, nes padėtis keičiasi kosminiu greičiu. Kol analizuosi vieną situaciją, tai ji per tą laiką pasikeis kelis kartus ir neatpažįstamai. Tavo atlikta, nors ir labai gera, analizė jau liks istorija ir įdomi bus tik istorikams. Gali būti neatitikimų, gali būti ir atitikimų. Palieku tai spręsti jums patiems, remiantis savo suvokimu, supratimu, simpatijom, interesais ir sugedimu.

2006 metais kai Lietuvoje kilo didelis skandalas dėl valstybės saugumo departamento vadovybės galimai neteisėtų ryšių su verslo struktūromis, kai šalies parlamentas pradėjo aiškintis VSD pulkininko V.Pociūno žūties aplinkybes ir po truputį traukti į dienos šviesą itin negražų valstybės valdymo užgrobimo vaizdą, tai tos verslo struktūros, Rusijos dujų milžinės Gazrpomo, aukštų valdininkų, tame tarpe ir valstybės saugumo pareigūnų interesų ginti stojo kelios stiprios politinės partijos, prezidentūra kartu su prezidentu V.Adamkumi, Užsienio reikalų ministerija, Konstitucinis Teismas taip pat buvo įtrauktas, būrys politologų ir aišku tas pats būrys žurnalistų, dabar jų branduolys sėdi LRT.

Valstybės interesų, demokratijos, žodžio laisvės ginti stojo dvi verslo struktūros koncernas „Achemos grupė“ ir „MG Baltic“ bei politinė konservatorių partija, ne visa, bet jos pagrindiniai vadovai. Šių grupių atstovai kalbėdavo, kad paprasčiausiai taip neturi būti, kad Lietuvoje įsivyrautų viena žmonių grupelė, kuri priiminėtų svarbiausius sprendimus valstybėje, uždegtų žalią šviesą Rusijos kompanijoms ir gintų jų interesus. Paprasčiausiai, taip neturi būti. Kiek man yra žinoma, šių grupių pagrindinius valdytojus t.y.lyderius atakavo priešininkų stovyklos atstovai. Pradžioje jie siūlė jiems įvairius sandorius. Pereikite į mūsų pusę ir mes jums padėsime išspręsti jūsų problemas su valstybe, ar padėsime įgyvendinti projektus, arba padėsime privatizuoti objektus. Tik ateikite pas mus. Bet jie nėjo. Jie, vadovavosi savo principais, ir nepasidavė spaudimui. Čia galbūt ne dėl to, kad jie ėjo už demokratiją, laisvę. Galbūt,ne. Taip jie elgėsi, greičiausiai, dėl pačio principo, kad negali viena grupuotė įsivyrauti valstybėje. Jiems tokia padėtis valstybėje nėra naudinga ir ji pažeidžia jų interesus. Žodžiu daug ir įvairių aplinkybių ir interesų sukrito į vieną skrynią ir šios skrynios jie nenorėjo išleisti iš rankų.

Susigrūmė dvi priešininkų stovyklos. Vieni už demokratiją, kiti – rusų ir savų korupcinių interesų ginti. Korupcinių sakau dėl to, kad dirbo – šmeižė, gandus skleidė, grasino, ikiteisminius tyrimus kėlė, sekė – už pinigus, o ne už įsitikinimus. Tai sakau atsakingai. Dėka „Achemos“ ir „MG Baltic“ pozicijų neužleidimo ir nepasidavimo buvusi įtakinga grupė valstybėje prarado savo turėtą įtaką. Nusistovėjo šioks toks balansas. Parlamentas įgavo galių, atsirado minčių priimti įstatymus,kurie pažabotų specialiųjų tarnybų piktnaudžiavimus, kurie neleistų nei politikams, nei valdininkams, nei verslininkų grupėms daryti įtaką specialiųjų tarnybų veiklai. Prasidėjo darbas, kuris stiprino demokratiją šalyje.

Tačiau neilgam… Greitai viskas apsivertė aukštyn kojomis ir Lietuvoje vėl įsitvirtino viena grupė asmenų. Ji yra itin įtakinga. O kur dingo anie įtakingi, turintys savo žiniasklaidą kovotojai Achema koncernas, MG Baltic ir konservatorių partija? „Achemos grupės“ prezidentas ir šios grupės savininkas B.Lubys, po savo paskutinio itin aštraus interviu, kuriame jis atskleidė šios, būtent šios naujai įsitvirtinusios grupės „darbelius“, staiga nuo širdies smūgio mirė Druskininkuose poilsio metu, kai važinėjo dviračiu. Policininkas rado gulintį šalia dviračio takelio be gyvybės ženklų. Koncernas be B.Lubio liko be dantų ir be nagų. „MG Baltic“, kiek aš dabar suprantu, yra užmestas geležinis antkaklis su aštriais spygliais. Jei neklauso, tai trukteli stipriau, bylas suaktyvini, tardymus naujus pradedi, kratų prisigalvoji, straipsnių prirašai ar baudžiamojo kodekso straipsnius perkvalifikuoji. Kad maža nepasirodytų. Na, o kur prapuolė konservatoriai? Jie patys pirmieji perėjo į kitą pusę ir tapo anų pavaldiniais. Jie yra labai geri vykdytojai, bet ne lyderiai ir kovotojai. Jie dabar yra naujos, stiprios ir įtakingos grupės atstovai ir jų ramstis Seime.

Taigi atsispirti naujai įtakos grupei, atsispirti jos sukurtam spaudimo mechanizmui yra labai sudėtinga ir sunku. Ar sugebės atsispirti Karbauskis? Abejoju, nors linkiu sėkmės.

Noriu išsakyti jums, gerbiami skaitytojai, vieną pastebėjimą. Tai yra tik pastebėjimas, o ne po ilgos analizės ir apmąstymų padaryta išvada.

Panagrinėkime politinių įtakos jėgų išdėstymą Lietuvoje. Kaip jos dabar yra išsidėstę? Kokia įtakos grupė yra įtakingiausia? Kokia jos silpniausia vieta?

Pradžioje reikėtų išsiaiškinti kokios yra politinės įtakos grupės Lietuvoje šiuo metu. Man jos yra šios:

 • Prezidentės grupė;
 • Valstiečių partija su Karbauskiu priešakyje;
 • Konservatorių partija su Landsbergiais;
 • Socialdemokratai neaišku su kuo;
 • Liberalai sąjūdiečiai, jau baigiame juos užmiršti;
 • Tvarka ir teisingumas, vis dar tokia yra;
 • Lenkų politinė jėga.

Nagrinėsiu tik dvi įtakos grupes: prezidentės ir Karbauskio, nes kitas grupes nagrinėti neapsimoka, nes jos neturi nei įtakos, nei galių ir šiuo metu yra menkavertės žaidėjos Lietuvos politiniame lauke.

Panagrinėkime šias dvi politines jėgas pagal šiuo kriterijus:

 • Įtaka teisėsaugos struktūroms, prokuratūrai bei teismams.Šioje srityje vyrauja prezidentės grupė, nes ji visiškai kontroliuoja teisėsaugą ir beveik teismus. Visų džiaugsmui galiu pranešti, kad Lietuvoje yra teisėjų, kurie nežiūrėdami į jokius politinius vėjus, priima gana objektyvius sprendimus, tačiau ne visi teisėjai yra tokie sąžiningi. Manau, kad dėl prezidentės įtakos šiai grupei nereikia teikti jokių pavyzdžių. Kiekvienas iš jūsų juos puikiai žinote ir prisimenate.

 

Karbauskio įtakos grupė kol kas šiai sričiai įtakos jokios neturi, nors ją galėtų daryti Seimo komiteto ar Seimo narių pagalba. Tačiau kol kas įstatymai, reglamentuojantys specialiųjų tarnybų veiklą yra taip surašyti, kad parlamentas lieka be dantų, be nagų tik skambiais žodžiais ir pirštų pagrūmojimais. Taigi Karbauskio įtaka šiai sričiai yra minimali.

 

 • Įtaka žiniasklaidos priemonės, visuomenės nuomonės formavimui. Šioje srityje taip pat vyrauja prezidentės grupė. Žiniasklaidos priemonės pasirašo sutartis su energetikos įmonėmis, ministerijomis, valstybės įstaigomis, susisiekimo įmonėmis (jau dabar ir su jomis), finansinėmis struktūromis, žodžiu tomis įstaigomis ir įmonėmis, kurias kontroliuoja ir kurioms vadovauja prezidentės grupės žmonės. Spėkite iš kelių kartų ar žurnalistai rašys blogus straipsnius apie tuos, kurių dėka jie maitinasi, perka automobilius, namus, grąžina paskolas. Verslas yra verslas. Kaip artimas prezidentei žmogus su liemene V.Vasiliauskas, Lietuvos banko valdytojas, yra pasakęs „Moralė, sąžinė yra ne šio pasaulio dimensijos“. Ir jis yra visiškai teisus, jei žiūrėsi iš jų pusės. Jei paimsime visuomeninį transliuotoją, tai tereikia prisiminti jog antrai kadencijai „išsiprašė“ pabūti ponas Siaurusevičius ir prezidentė sutiko. Jis tikrai prieš vėją nepūs. Rezultatus matome beveik kiekvieną LRT laidose. Taigi šioje srityje prezidentės komanda yra itin galinga.

 

Karbauskio įtakos grupė kol kas neturi galimybės formuoti žmonių nuomonės, nebent per socialinius tinklus ar važinėjant po rajonus ir tiesiogiai kalbantis su žmonėmis. Jie galėtų perimti į savo rankas regioninę spaudą ir su ja glaudžiau bendradarbiauti, tuomet rezultatas galėtų būti kitoks. Na, o dabar vaizdelis šioje srityje yra ganėtinai liūdnas, kaip pasakytų buvęs politikas V.Uspaskichas.

 

 • Įtaka svarbiausiems sprendimas daryti svarbiausiose šalies ekonomikos srityse: finansų – kredito, transporto bei energetikos. Šioje srityje vėlgi vyrauja ir gana stipriai vyrauja prezidentės grupė. Šios grupės žmonės tiesiogiai jau valdo finansų-kredito sektorių ir energetiką. Susisiekimo sritį po truputį perima į savo rankas. Tokią progą jiems suteikė patys valstiečiai. Šios grupės žmonės taip pat sėdi svarbiausiose ministerijose ir joms vadovauja. Nuo jų sprendimo priklauso kas sudarys sutartis su jų kuruojamomis valstybės įmonėmis. Šios grupės žmonės, kurie dirba konsultacijų bendrovėse ir teisininkų kontorose tiesiog yra aplipę šių ministerijų kuruojamas valstybės įmones. Jos jas konsultuoja, teikia joms teisines paslaugas. Reikia jų ar nereikia, bet kontraktai turi būti pasirašyti, pinigai privalo būti skirti, nes kaip suvaldysi situaciją jei neturėsi pinigų?

 

Karbauskis šioje srityje visiškai nieko neturi ir niekuo pasigirti negali. Jo įtaka svarbiausioms Lietuvos ekonomikos sritims yra nulinė. Jis ar jo žmonės nekontroliuoja pagrindinių finansinių srautų ir prie jų net neprieina. Jis ir jo žmonės laisva ranka šią kontrolę perdavė prezidentės įtakos grupei.

Taigi išvada yra viena – šiuo metu stipriausia ir galingiausia yra prezidentės įtakos grupė ir su kiekviena diena jos įtaka vis didėja ir stiprėja.

Pabaigoje noriu atkreipti jūsų dėmesį į svarbų dalyką:

Pirmas. Valstiečiai yra pasidaliję į dvi grupes. Yra Karbauskio grupė, kurią jis kol kas visiškai kontroliuoja ir yra Skvernelio grupė, kurios Karbauskis nekontroliuoja. Trumpai perbėkime per jas.

Skvernelio grupė yra vyriausybė, jei taip galima pasakyti. Kuo gi ji pasižymi:

 1. ją sudaro buvę valdininkai, pareigūnai, biurokratai, turintys didelę patirtį dirbti biurokratinėse įstaigose, jau pajutę valdžios skonį, žinantys ir perpratę visus biurokratinius žaidimus, jie yra gudručiai ir žino visas valstybines landas bei metodus kaip ir kuo ilgiau išsilaikyti valdžioje;

 

 1. vyriausybėje svarbiausius postus užima prezidentės įtakos žmonės, kurie jau dabar neklauso ir ateity nesiruošia klausyti nei Karbauskio, nei premjero Skvernelio;

 

 1. Skvernelio žmonės kartu su prezidentės žmonėmis yra vyriausybėje t.y. ten kur yra priiminėjami konkretūs sprendimai, kur yra daroma konkreti įtaka svarbiems sprendimams, kur yra sudaromos sutartys su verslu, kur yra kontroliuojamos ES ir biudžeto lėšos. Tai yra jų stiprybė.

Karbauskio grupė yra Seime. Ji pasižymi:

 1. Yra marga. Apie tai jau rašiau ir nenoriu kartotis. Todėl rašysiu trumpai. Ji marga, nepatyrusi ir neturi daug žinių kaip dirbti Seime ir kaip valdyti valstybę. Todėl ji pasiduoda Seimo kanceliarijos, valstybės departamentų ar ministerijų valdininkų įtakai. Kaip jie pasako taip Seimo nariai ir daro;

 

 1. Tačiau ši grupė turi aistros, ji nėra korupcijos sugadinta ir pagedusi, ji turi didelį norą keisti situaciją iš pamatų ir taip pat ji turi milžinišką visuomenės palaikymą Kol kas žmonės ja tiki ir pasitiki. Jie nėra Sistemos žmonės ir jie yra užsidegę viduje sulaužyti šią sistemą, atkreipti Seimo dėmesį į žmonių interesus, priimti jiems naudingus įstatymus. Tai yra didelė jėga, jei ji neužges pakely;

 

 1. Jie yra Seime, o Seimas yra aukščiausioji valdžia. Stiprus Seimas gali daryti viską, gali teisėsaugos struktūras, prokuratūrą, ministerijas, valstybės įmones priversti atsiskaityti už padarytą darbą, aiškintis dėl vienų ar kitų sprendimų, Seimas gali inicijuoti įstaigų, įmonių vadovų pakeitimus. Seimas kol kas yra svarbiausia ir įtakingiausia valdžia Lietuvoje. Tik reikia, kad patys Seimo nariai tai suprastų ir tokiais – įtakingiausiais ir svarbiausiais – būtų. Tik tiek.

Taigi nors Karbauskio įtakos grupė yra silpna ir turinti viduje daug pavojų, tačiau ji savo rankose turi įtakingiausią įrankį valstybei valdyti ir įtaką daryti bet kuriai ekonominei ar socialinei valstybės sričiai. Taip pat ji turi milžinišką žmonių pasitikėjimą. Viskas priklauso tik nuo Seimo narių ryžto, drąsos ir užsispyrimo bei pasitikėjimo savo jėgomis.

Panagrinėkime politinių įtakos jėgų išdėstymą Lietuvoje. Kaip jos dabar yra išsidėstę? Kokia įtakos grupė yra įtakingiausia? Kokia jos silpniausia vieta? Pradžioje

Ar žinote, kad  Rusijos prezidentas V.Putinas griežtai paneigė, kad Rusijos specialiosios tarnybos turi surinkę kompromituojančią medžiagą apie JAV išrinktąjį prezidentą D.Trumpą.

„Yra visiška tiesa tai, kad kai Trumpas lankėsi Maskvoje – aš nepamenu kada, prieš keletą metų – tai jis nebuvo politikas. Mes nežinojome jo politinių ambicijų. Jis buvo eilinis verslininkas, vienas iš turtingiausių Amerikos žmonių. Nejaugi jūs galvojate, kad mes turime pakankamai specialiųjų pajėgų sekti kiekvienam Amerikos milijardieriui? Aišku, kad ne. Tai yra visiška nesąmonė.“- teigė V.Putinas.

Ar jūs tikite jo žodžiais? Aš jau seniai nebetikiu. Nesiaiškinsime motyvų kodėl Putinas viešai prabilo apie Trumpo dosjė  prieš pat D.Trumpo inauguracija. Gal čia įdomumo nelabai yra. Geriau pakalbėkime apie tai, kad Rusijos specialiosios tarnybos nežinojo apie D.Trumpo ambicijas. Neseniai rašiau straipsnį apie tai, kaip Čekoslovakijos saugumas kartu su Sovietų Sąjungos KGB sekė D.Trumpą, kiekvieną jo žingsnį. Jie sekė Amerikos verslininką. Kodėl? O gi todėl, kad jis buvo ir yra labai įtakingas ir turi ryšių su įtakingiausiais Amerikos verslininkais bei politikais. Tai kaip jis gali būti neįdomus Rusijos specialiosioms tarnyboms?

Čekoslovakijos ir KGB saugumiečiai sužinojo, kad D.Trumpas jau tuomet buvo įkalbinėjamas dalyvauti prezidento rinkimuose ir jis neatmetė šios minties iš karto. Jis nuolat palaikė ryšius su politikais, finansavo juos. Ir dabar sakyti, kad Rusijos žvalgyba nežinojo apie D.Trumpo ambicijas tapti JAV prezidentu yra daugiau nei absurdiška.

Dabar apie teiginį, kuriame yra kalbama, kad Rusijos specialiosios tarnybos nesivaiko kiekvieno Amerikos milijardieriaus. Amerika Rusijos akimis žiūrint į priešas numeris vienas. Amerikos verslininkai yra įtakingi ir nuolat palaikantys ryšius su politikais bei darantys jiems įtaką. Amerikos milijardieriai yra itin jautrios ir svarbios informacijos nešiotojai. Jie Rusijos žvalgybai būtų naudingi dviejose kryptyse: informacijos rinkimui bei įtakos darymui. Ir yra visiškai kvaila, kad į Maskvą ar kitą Rusijos miestą atvykęs Amerikos milijardierius nedomintų Rusijos specialiųjų tarnybų. Patikėkite, dirba ne tik to miesto visas FSB skyrius, bet jam į pagalba iš centro atvyksta visas būrys saugumiečių. Jie sutikti milijardierių pradeda ruoštis prieš mėnesį, viską apgalvoja, viską apsprendžia, viską bando prognozuoti ir kontroliuoti. Jei taip nebūtų, jei kurio nors miestelio FSB skyriaus vadovas nekreiptų dėmesio į atvykusį Amerikos verslininką ir tuo labiau milijardierių, tai tas vadovas FSB daugiau nei dienos neišdirbtų. Būtų išspirtas dėl kompetencijos stokos arba net už valstybės išdavystę neva bandęs nuslėpti amerikiečio kontaktus, buvimo vietas, ketinimus, pokalbio turinius ir t.t.

Taigi pasilieku prie savo išvados – Rusijos prezidentas V.Putinas meluoja, o jei jis meluoja, tai reiškiasi, kad, greičiausiai, Rusija turi rimtos kompromituojančios informacijos apie D.Trumpą.

Ar žinote, kad  Rusijos prezidentas V.Putinas griežtai paneigė, kad Rusijos specialiosios tarnybos turi surinkę kompromituojančią medžiagą apie JAV išrinktąjį prezidentą

Prabudau anksti ryte, pramerkiau akis ir pirma mintis į galvą trenkė: Kildišienė naudojasi Karbauskio įmonės automobiliu. Oi, oi, oi kokia didelė problema užkrito ant Lietuvos. Gėda prieš visą pasaulį.

Prisiminiau, kaip vakar mokesčių inspekcijos atstovai mušėsi kumščiais į krūtinę ir sakė: tirsim ir Karbauskio įmones, ir patį Karbauskį, ir Kildišienę, ir jos motiną, ir visą giminę. Žurnalistai nuo pat ryto sekioja Kildišienę ir fiksuoja kiekvieną jos pakaušio pasikasymą, tuomet užpuola klausimais: Kodėl kaseis? Kodėl kaseis ne taip kaip kiti kasosi? O po kelių minučių viską siunčia į eterį. Prezidentūra didelį rūpestį parodė, piršteliu pagrūmojo ir liepė visiems aiškintis ir išsiaiškinti,kad daugiau tokių baisių dalykų nebūtų. Dabar Lietuva, jos valdžia, teisėsauga, mokesčių inspekcija, kovotojai su morale ir visas būrys samdytų žurnalistų parodys pasauliui, kaip Lietuva kovoja su korupcija, kokia ji yra skaidri, atvira ir griežta piktnaudžiautojams. Elgesys lyginai toks pat, kai yra pagaunamas eilinis kelių policininkas, kuris paėmė kyšį ir juo nepasidalino su vadovybe, kuris nepriklauso Kyšių Ėmimo Sistemai. Oho kaip tuomet kenčia policininkas. Visą valdžios ir teisėsaugos jėgą pajunta.

O tuo tarpu kai Seimas, atlikęs tyrimą ir jo dauguma patvirtinusi išvadas, pripažino,kad galimai buvo iššvaistyti 280 milijonų litų konsultacijoms ir teisinėms paslaugoms pirkti, tai ai, anokia čia problema, niekas į tai nereaguoja, nei prokuratūra,kuriai medžiagą nusiuntė Seimas ir prašė išsiaiškinti, nei STT, nei Prezidentūra domėjosi ir rūpinosi, nei žurnalistų būrys. Tyla. Anokia čia problema.

Kai gamtinių dujų terminalo studiją atliko privati B.Lubio įmonė ir už ją sumokėjo 2 milijonus litų, o valstybinė įmonė AB, Klaipėdos nafta, kuriai vadovavo dabartinis Susisiekimo ministras R.Masiulis už studiją sumokėjo 34 milijonus ir Seimas bandė aiškinti kaip ir kodėl taip gavosi, tai niekas jam nieko neaiškino, nusispjovė į parlamentarus. Anokia čia problema, niekam ji neįdomi. Žurnalistai net piršto nepajudino.

Dvigubi standartai ir žmonių mulkinimas kovoje dėl valdžios – kitokia išvada niekaip galvoje nesusiformuoja, o yra sakoma, kad rytais protas dirba geriausiai. Reiškiasi kitokia išvada ir nesusiformuos.

Prabudau anksti ryte, pramerkiau akis ir pirma mintis į galvą trenkė: Kildišienė naudojasi Karbauskio įmonės automobiliu. Oi, oi, oi kokia