2024/07/23

Mokau II

Siūlau seminarą „Rizikos valdymas personalo patikimumo srityje“.

Skirtas personalo ir už įmonės saugumą (personalo,vidaus kontrolės, prevencijos, vindikacijos skyrių) atsakingiems darbuotojams.

Programa:

  • Grėsmės, kurias gali kelti darbuotojai?
  • Personalo darbuotojo funkcijos priimant kandidatą į darbą? ((Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas į darbą, klausimynas, lojalumo patikrinimas ir kaip jis atliekamas, sąžiningumo testas, pokalbis ir jo turinys, išvada ir jos parašymas, dokumentai, kuriuos privalo pasirašyti priimamas į darbą asmuo, kokių asmenų nerekomenduojama priimti į darbą).
  • Darbuotojo funkcijos darbuotojui dirbant? (Vidaus taisyklės, instruktažai, mokymai, pirminės (signalinės) informacijos gavimo būdai, darbuotojų nelojalumo požymiai (JAV FTB praktika), pirminės (signalinės)informacijos patikrinimas, tyrimai, darbuotojo elgesio vertinimas ir išvados rašymas, prevencinės priemonės, trūkumų (taisyklėse, procedūrose, darbuotojų nežinojime), kurie leidžia darbuotojams piktnaudžiauti ištaisymas)
  • Personalo darbuotojo funkcijos darbuotojui išeinant iš darbo? (Siekiamas tikslas; požymiai apie darbuotojo ketinimus išeiti iš darbo; personalo darbuotojo veiksmai gavus informaciją apie darbuotojo ketinimą; personalo darbuotojo veiksmai po prašymo atleisti iš darbo pateikimo; pokalbis-įspėjimas apie pasekmes, jei pažeis įsipareigojimus, laiškas naujam buvusio darbuotojo darbdaviui)

Klausimai – atsakymai. Diskusija visomis su asmens ir verslo saugumu susijusiomis temomis.

Dalintis