2024/03/02

Kuriu saugumo sistemą

Siūlau sukurti ir įdiegti įmonės konfidencialios informacijos apsaugos sistemą personalo patikimumo, fizinės saugos, administravimo, IT saugumo bei sandorių saugumo srityse. Garantuoju, ji užtikrins informacijos saugumą.

Darbai  kuriuos atliksiu:

  • Įvertinsiu informacijos apsaugos lygį įmonėje, nustatysiu pažeidžiamas vietas;
  • Parengsiu tvarkas, užtikrinančias informacijos apsaugą, priderinsiu jas prie įmonės ypatumų;
  • Instruktuosiu įmonės darbuotojus, turinčius teisę dirbti su įmonės konfidencialia informacija;
  • Apmokysiu priežiūros vykdymo už informacijos apsaugą įmonėje atsakingą asmenį;
  • Konsultuosiu visais verslo saugumo klausimais.

Dalintis