2024/03/02

Krata. Kaip elgtis?

konsultuojuVažinėju po Lietuvą ir susitikinėju su įmonių vadovais bei darbuotojais. Kalbamės apie įmonės konfidencialios informacijos ir žmogaus privataus gyvenimo apsaugą. Didesnė žmonių dalis nesuvokia kas yra konfidenciali įmonės informacija ir kodėl ją reikia saugoti, nors, reikėtų pripažinti, suvokimas skinasi kelia į verslininkų galvas ir ten po truputį įsitvirtina.

Kai su žmonėmis pradedu diskutuoti žmogaus teisių ir laisvių klausimais,kai jiems aiškinu, kad norint apsaugoti įmonės konfidencialią informaciją tiesiog būtina saugoti savo ir savo bendradarbių privačius gyvenimus, tai dalis darbuotojų išsigąsta, kartais, net bijosi klausimų užduoti. Keista, kai demokratinėje šalyje žmonės bijosi kalbėti apie savo teises, kurios yra įrašytos įstatymuose!

Šiandien supažindinsiu skaitytojus su jų teisėmis kratos metu. Kaip yra atliekamos kratos? Kokios yra žmonių teisės? Kaip elgtis kratos metu? Ką pareigūnai gali daryti ir ko negali?

6 valanda ryto. Visi dar miega. Jūs vartotės lovoje, negalite užmigti, kažkas jaudina. Staiga, išgirstate skambutį. Nustembate. Kas gi čia dabar tokį ankstų rytą išprotėjo? Nueinate prie durų, pažiūrite pro durų akutę ir pamatote visą būrį kaukėtų, uniformą dėvinčių, o kartais ir ginkluotų automatais pareigūnų. Jūs pradedate drebėti. Apima baimė. Galva visiškai negalvoja, padrikos mintys sukasi, sukasi… Jūs pasimetate. Ką daryti? Kaip elgtis?

Atidarote duris, pasisveikinate ir klausiate: gal vyrai pasiklydote? Prokuroras, kartais ikiteisminio tyrimo tyrėjas, privalo aiškiai ir suprantamai perskaityti jums teisėjo nutartį dėl kratos atlikimo. Nutartyje turi būti įrašyta konkretus patalpų, kuriose bus atliekama krata, adresas, turi būti įrašyta kokiu nusikaltimu jūs esate įtariamas.

Nutarties skaitymo metu bandykite nusiraminti. Jums reikalingas laikas. Uždavinėkite daugiau klausimų prokurorui, aiškinkitės aplinkybes, viską darykite kuo kultūringiau ir ramiau. Žinokite, kad jūsų gyvenimas pareigūnų atėjimu nesibaigė ir niekas nežino kaip šis tyrimas baigsis. Taigi neskubėkite daryti išankstinių išvadų ir save „laidoti“.

Po nutarties perskaitymo prokuroras privalo jums atiduoti teisėjo nutarties nuorašą. Patikrinkite ar dokumentai yra identiški. Prokuroras paprašys jūsų savo noru atiduoti jam daiktus, susijusius su nusikalstama veika.

Štai šioje vietoje jūs privalote pasakyti pareigūnams, kad norite paskambinti savo advokatui ir jį pakviesti. Advokatas jums reikalingas, nes jis į kratos procesą žiūrės be jokių emocijų, nervinių įtampų. Jis geriau už jus žino jūsų teises ir gebės jas tinkamai atstovauti.

Pareigūnai privalo laukti advokato. Dažniausiai taip būna. Bet jeigu jie vis vien pradeda daryti kratą, vaikščioti po kambarius, žvalgytis, kilnoti daiktus, atidarinėti spintelių dureles, tai garsiai išsakykite savo prieštaravimą tokiems pareigūnų veiksmams, tačiau jokiais būdais nesiimkite veiksmų prieš pareigūnus, nes tuomet tikrai padarysite nusikaltimą ir būsite nuteisti. Jūs visus pareigūnų, jūsų akimis žiūrint, neteisėtus veiksmus galėsite įrašyti į protokolą. O teismas, gali būti ir taip, kratą ir kratos metu rastus įrodymus atmes ir jų nenagrinės, nes jie buvo surinkti (gauti) pažeidžiant įstatymus.

Kratos metu prašykite, kad pareigūnai nevaikščiotų po kambarius be jūsų ar jūsų šeimos nario palydos. Neleiskite jiems vieniems būti patalpose, nes juk nežinote ką jie ten gali pridaryti. Galite sužinoti, kad namuose laikote narkotikus ar šovinius! Pareigūnai kratą gali daryti tik jums stebint ir būnant šalia.

Reikalaukite, kad kratos procesas nuo pat pradžių būtų nufilmuotas. Kiekvienas pareigūnų ir jūsų veiksmas turi būti nufilmuotas,kiekvienas jūsų ir pareigūnų pasakymas turi būti įrašytas tokiu būdu jūs apsaugosite save nuo išgalvotų kaltinimų.

Jūs taip pat turite teisę prašyti pareigūnų pakviesti kviestinius. Tai gali būti jūsų kaimynai, bendradarbiai, kolegos, kiti asmenys.

Atminkite, kad pareigūnai iš jūsų patalpų gali paimti tik tuos daiktus, kurie yra susiję su jums inkriminuojama nusikalstama veika ir daiktus, kuriuos pagal įstatymą draudžiama laikyti namuose. Visi paimti daiktai turi būti kruopščiai aprašyti protokole, nurodyti jų identifikaciniai požymiai, tam, kad juos būtų galima atpažinti kaip jūsų nuosavybę ir tam, kad jų nebūtų galima sukeisti su kitais daiktais ar jų pažeisti. Aprašyti protokole daiktai turi būti nufilmuoti, įdėti į paketą ir užantspauduoti.

Neapsirašykite protokolo tol kol jums nepasakys advokatas. Jeigu jo neturite, tai privalote patys kruopščiai perskaityti visą protokolą nuo pradžios iki pabaigos. Suprantu, kad esate pavargę, kad įtampa kankina, tačiau protokolas yra oficialus dokumentas, kuris teisme gali tapti svarbiausiu įrodymu. Taigi jį skaitykite.

Nepalikite protokole tuščių eilučių. Reikalaukite, kad prokuroras perbrauktų jas arba užpildytų.

Protokolo pabaigoje įrašykite pastabas, jeigu tokių turite. Čia jūs galite įrašyti visus jūsų pastebėtus pareigūnu neteisėtus, jūsų manymu, veiksmus. Šios pastabos teismo metu jums padės. Teisėjas į pareigūnų veiksmus pažiūrės jūsų akimis ir juos įvertins.

Nereikia bijoti žinoti savo teises. Nereikia bijoti jomis naudotis. Nereikia bijoti reikalauti pareigūnų laikytis įstatymų reikalavimų. Nereikia bijoti ginti save ir savo teises. Juk gyvename demokratinėje šalyje.

Dalintis