2024/03/02

Kodėl Tiriame Apgaulingą Apskaitos Vedimą, o ne Šnipinėjimą?

Keista ta mūsų valstybė – kai nėra faktų, tai rėkia, pirštais rodo, kad rusai puola, o kai atsiranda konkretūs faktai, tai tyli, mykia, gina, bando nesureikšminti, sumenkinti juos.

Spauda pranešė, kad su Rusija susijusi bendrovė galimai užverbavo Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento darbuotoją. Už nuolatinį informacijos perdavimą ir už saugumo garantavimą elektros energijos tarpininkas galimai mokėdavo pinigus saugumo darbuotojui. Energetikai laikėsi konspiracijos taisyklių. Siekdami, kad apie jų ryšius su saugumiečiu niekas nesužinotų, esą specialiai įkūrė priedangos įmonėlę, bendravo per tarpininką. Matosi, kad veikė specialistai.

Ši informacija paskatino išsamiau pasidomėti Rusijos žvalgybos veikla Lietuvoje. Štai prie kokios išvados priėjau – Rusijos žvalgyba aktyviai dirba prieš Lietuvos valstybę, tačiau mes, laisvi ir nepriklausomi piliečiai, nesugebame arba nenorime apsiginti.

Rusijos žvalgyba aktyviai prisideda prie Rusijos interesų įgyvendinimo užsienyje. Ji siekia laiku identifikuoti grėsmes Rusijos interesams ir jas šalinti. Lietuva pagal savo geografinę padėtį yra Rusijos interesų zonoje. Lietuva parengė ir pradėjo įgyvendinti strateginius energetikos projektus. Ji ruošiasi statyti gamtinių dujų terminalą bei Visagino atominę elektrinę. Tai stipriai kertasi su Rusijos interesais. Rusijos žvalgybos struktūroje yra specialus padalinys, kurio darbo kryptis – atominė energetika. Lietuvos atominė elektrinė kelia grėsmę Rusijos atominės energetikos rinkai, todėl ši grėsmė turi būti pašalinta.

Vienas iš efektyviausių žvalgybos darbo metodų yra priedangos kompanijų kūrimas. Šias kompanijas galima atpažinti pagal požymius. Nereikia turėti specialaus išsilavinimo ar žinių. Pirmas požymis – įmonė įsteigta ir veikia dėka aukščiausios Rusijos valdžios pritarimo. Ji ir jos darbuotojai yra visiškai priklausomi nuo Rusijos aukščiausios valdžios vadovų. Antras – įmonė valdo didelius finansinius srautus. Įdomu yra tai, kad šalies, prieš kurią yra vykdoma priešiška veikla, gyventojai patys finansuoja užsienio valstybės žvalgybinę veiklą. Trečias – įmonės darbuotojų, vadovų, savininkų ryšiai su politikais ir valdininkais, kartais tiesioginis dalyvavimas politinėje veikloje. Ketvirtas – ryšiai su žurnalistais ar spaudos priemonių savininkais ar savo spaudos priemonių kūrimas ir valdymas. Tai leidžia formuoti visuomenės nuomonę, dezinformuoti ją, sukurstyti ir palaikyti įtampas tarp atskirų socialinių gupių. Penktas – žvalgybinės veiklos požymiai: bandymai užverbuoti saugumo ir teisėsaugos tarnybų pareigūnus. Neteisėtas įslaptintos informacijos rinkimas apie Lietuvos strateginius objektus, projektus. Bandymai paveikti aukščiausios valdžios atstovus siekiant priversti juos priimti kitai šaliai naudingus sprendimus.

Mes nesugebame arba nenorime apginti savo valstybės ir jos interesų nuo Rusijos žvalgybos priešiškos veiklos. Ikiteisminio tyrimo tyrėjai tiria ne nusikaltimus Lietuvos vasltybės nepriklausomybei, o nusikaltimus turtinėms teisėms, finansinei sistemai arba valstybės tarnybai. Tyrėjai, tirdami ne tas veikas, nemato, nepastebi svarbesnių ir pavojingesnių nusikaltimų.

Jurijų Borisovą kaltino ne šnipinėjimu ar padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvos valstybę, o neteisėta ūkine veikla. J. Borisovo nusikalstama veikla prilyginta bobutės veiklai, kuri, neužregistravusi įmonės, kepė ir pardavinėjo bandeles.

Spaudos duomenimis, J. Borisovas ilgą laiką dirbo Rusijos karinėse struktūrose, galbūt karinėje žvalgyboje (GRU). Fakto nei paneigsi, nei patvirtinsi. Tačiau J. Borisovo pažintys kalba pačios už save. Spauda rašė, kad jo verslo partneriai yra Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalių kariuomenės vadai. Dauguma šių šalių yra itin nestabilios ir susijusios su teroristinėmis grupuotėmis. Todėl daugeliui šių šalių yra uždrausta tiekti karines ar dvigubos paskirties prekes. J. Borisovas ir jo vadovaujama kompanija ne vieną kartą buvo įtarta neteisėta dvigubos paskirties prekių prekyba. Yra du svarbūs dalykai, dėl kurių egzistavimo reikia iš anksto suklusti.

Pirma. Rusijos kariuomenės vadai ir žvalgyba jokiais būdais neleistų bet kam prekiauti jos pačios sukurta karine ir pusiau karine produkcija. Antra. Be stipraus užnugario ir palaikymo verslo su nestabilių ir su terorizmu susijusių šalių kariuomenės elitu nepadarysi. Tokį užnugarį gali garantuoti stipri valstybė arba jos institucija.

  1. Borisovas aktyviai veikė prieš Lietuvos valstybę. Jis grasino Lietuvos Respublikos prezidentui. Reikalavo, kad prezidentas priimtų jam naudingus sprendimus, kad paskirtų jį patarėju. J. Borisovas galimai siekė užvaldyti šalį, o ne, pažeisdamas įstatymus, pardavinėti bandeles.
  2. Uspaskichą kaltino ne šnipinėjimu ar padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvos valstybę, o apgaulingu apskaitos vedimu ir sukčiavimu. Tai – nusikaltimai turtinei teisei ir finansų sistemai, o ne valstybei ir jos nepriklausomybei.

Iki šio laiko yra slepiama arba netiriama informacija apie Darbo partijos finansavimo šaltinius. Jeigu tyrėjai būtų tyrę ir bandę nustatyti, kas ir kodėl finansavo Darbo partiją, tai šiai dienai tikriausiai turėtumėme visiškai kitą vaizdelį. Spėju, kad įdomų tinklą būtume ištraukę, įdomius žvalgybos darbo metodus išsiaiškinę.

„Dujotekanos“ niekuo nekaltino. Kaltino tuos, kurie bandė atskleisti šios bendrovės galimai neteisėtą veiklą prieš Lietuvos valstybę. Aukščiausioji valstybės valdžia informaciją apie šią bendrovę, jos veiklą įslaptino ir greičiausiai visiems laikams. Įdomu yra tai, kad anksčiau garsios Valstybės saugumo departamento pažymos buvo įslaptintos žyma „SLAPTAI“. Dabar, skaitau spaudoje, kad joms yra ar tai buvo suteikta „VISIŠKAI SLAPTAI“ slaptumo žyma. Aukščiausio slaptumo žyma priskiriama tada, kai informacijos atskleidimas padarytų (realiai, o ne menamai) itin didelę žalą valstybei arba iškiltų relaus pavojus žmogaus gyvybei. Įdomu, kam mirtinas pavojus iškiltų atskleidus pažymų turinį? Tikriausiai, kad ilgalaikei Rusijos žvalgybos operacijai.

Asmenis, susijusius su Rusijos milžine „Inter RAO JES“, įtaria ne šnipinėjimu ar padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvos valstybę, o pareigūno papirkimu.

„Inter RAO JES“ yra viena didžiausių Rusijos kompanijų. Faktinis jos vadovas yra Rusijos prezidento dešiniąja ranka vadinamas I. Sečinas. Bendrovė dirba elektros energijos rinkoje. Šiuo metu bando į savo rankas perimti ne tik Rusijoje, bet ir užsienio šalyse, ir elektros energijos perdavimo linijas, ir jos gamybą. Lietuva paskelbė, kad rengiasi statyti atominę elektrinę. Tai didelė grėsmė Rusijai. Jie nenusiramins ir tikrai darys viską, kad Lietuva nepasistatytų atominės arba ją statytų labai ilgai. Šio tikslo siekia visos užsienyje veikiančios valstybės institucijos, tarp jų ir žvalgyba. Sunkiai išsivaizduoju situaciją, kad Rusijos žvalgyba, turėdama tokias puikias pozicijas Lietuvoje (įvairius tarpininkus), jomis nepasinaudotų. Ir vien tik tas faktas, o ar jis tikras, ar ne, pamatysime ateityje, tačiau išsakytas viešai – apie elektros tarpininkų atstovų bandymą užverbuoti saugumo pareigūną – pasako viską. Šiuo atveju turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo valstybei (šnipinėjimas), o ne valstybės tarnybai.

Kur ir kodėl dingo Užsienio valstybių slaptųjų tarnybų priedangos įmonių likvidavimo ar veiklos nutraukimo įstatymas? Šio įstatymo pagrindu saugumo pareigūnai galėjo, surinkę informaciją apie priedangos įmonių priešišką veiklą valstybei, kreiptis į teismą ir jo reikalauti, kad įmonė nutrauktų neteisėtą veiklą prieš valstybę. Įstatymo nėra ir nėra jis naudojamas. Matyt, kažkam jis kėlė didelę grėsmę.

Kodėl Valstybės saugumo departamentas nėra ikiteisminio tyrimo institucija? Kodėl iš jo yra atimtos šios teisės? Kur ir kaip ugdysime specialistus, gebančius išnarplioti užsienio valstybių slaptųjų tarnybų prieš mūsų šalį atliekamas operacijas? Kur ir kaip šie specialistai įgys patirties, žinių? Jeigu tirs tik pareigūno papirkimą arba apgaulingą apskaitos vedimą vietoj šnipinėjimo ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš mūsų valstybę, tai niekada neištirs ir neišmoks tirti nusikaltimų prieš valstybę.

Gauname informaciją apie užsienio šalių žvalgybų priešišką veiklą valstybei, tačiau tiriame nusikaltimus tarnybai, finansų sistemai, turtiniams interesams. Tokiu keliu eidami niekada negalėsime ištirti tikrųjų priešiškų valstybei veikų, niekada negalėsime atskleisti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn didžiausių valstybės priešų ir kenkėjų, niekada nesustabdysime ilgalaikių užsienio šalių žvalgybų operacijų. Tokiu keliu eidami anksčiau ar vėliau prarasime savo valstybę, laisvę ir taip sunkiai iškovotą nepriklausomybę.

 

Dalintis