2020/05/28

Kaip Įtikinti Darbuotojus Informuoti Vadovus apie Bendradarbių Įtartinus Veiksmus

To peep through a keyhole

To peep through a keyhole

Jei visi bendrovės darbuotojai būtų sąžiningi, laikytųsi įstatymų ir bendrovės vidaus taisyklių reikalavimų ir laiku praneštų apie bendradarbių netinkamą, įtartina, o kartais nusikalstamą veiklą, tai bendrovėje išdavysčių, informacijos nutekinimų tikrai nebūtų.

Tačiau žmonės nėra idealūs ir sąžiningi. Jie neinformuoja vadovų apie savo kolegos įtartiną veiklą dėl įvairių priežasčių: vieni nepasitiki savo vadovais, kiti bijosi kolegų keršto, dar kiti nenori būti  stukačiais, nemaža darbuotojų dalis nežino ir nesupranta kokie kolegų veiksmai yra rizikingi ir įtartini ir kodėl jie turėtų apie šiuos veiksmus pranešti.

Susiduriame su problema. Taisyklės reikalauja, kad darbuotojai, pastebėję rizikingą kolegos elgesį, praneštų vadovui apie jį, tačiau darbuotojai, nors ir raštiškai pasižadėję laikytis šių taisyklių reikalavimų, jų nesilaiko. Ką daryti? Kaip priversti žmones nebūti abejingiems bendradarbių išdavystėms, amoraliems veiksmams, taisyklių ar net įstatymų pažeidinėjimams? Kaip padaryti, kad darbuotojai prisidėtų prie bendrovės saugumo užtikrinimo ir neleistų padaryti jai žalos? Kaip įtikinti juos laiku pranešti apie savo kolegų netinkamą ir rizikingą elgesį?

Vakarų šalių saugumo ekspertai siūlo naudoti šį metodą, kuris pasiteisino ir yra gana veiksmingas. (galite susipažinti čia http://www.dhra.mil/perserec/)

Darbuotojai privalo gerai žinoti šnipinėjimo, įtartinos veiklos požymius.

Problema. Darbuotojai nežino kokie kolegų veiksmai yra netinkami, rizikingi ir keliantys bendrovei pavojų. Jie nežino kaip veikia konkurentų šnipas ir kaip pagal tam tikrus jų šnipinėjimo požymius galima juos atpažinti.  Jeigu jie žinotų, kad jų tarpe veikia konkurentų šnipas ir jis siekia pakenkti bendrovei, tai dalis darbuotojų tikrai praneštų vadovui arba už bendrovės saugumą atsakingam asmeniui apie tokio asmens įtarimus keliančią veiklą.

Ką daryti? Pirma. Būtina sudaryti aiškų ir konkretų šnipinėjimo požymių sąrašą. Jį reikia nuolat atnaujinti, peržiūrėti, pridėti naujų požymių.

Antra. Privalu kiekvienais metais organizuoti darbuotojams, kurie dirba su bendrovės konfidencialia informacija, mokymus. Juos organizuoti mažoms grupėms. Mokymo metu kartu su darbuotojais aptarti kiekvieną šnipinėjimo požymį, pateikti jiems pavyzdžius, apšnekėti įvairius scenarijus. Diskusija visada padeda geriau atsiminti informaciją.

Darbuotojai privalo žinoti kam pranešti apie bendradarbio įtartiną veiklą.

Problema. Darbuotojai dažnai mato savo kolegos įtartiną veiklą ir kartais nori apie tai informuoti bendrovės vadovybę, tačiau jie nežino kam pranešti. Kartais darbuotojas nenori informuoti savo tiesioginį viršininką, nes jis juo nepasitiki. Tačiau darbuotojas nežino kam dar galėtų pranešti apie savo bendradarbio įtartiną veiklą.

Ką daryti? Būtina visiems darbuotojams išaiškinti, kad jie turi galimybę apie kolegų netinkamus veiksmus pranešti arba savo tiesioginiam viršininkui, arba darbuotojui atsakingam už bendrovės saugumą. Tuomet darbuotojas turės pasirinkimo teisę ir galės pats nuspręsti kuriam asmeniui pranešti.  Visi bendrovės darbuotojai turi žinoti ir pažinoti už bendrovės saugumą atsakingą asmenį.

Darbuotojai turi žinoti kaip veikia saugumo sistema. Jie turi būti įsitikinę, kad darbuotojai nebus nepagrįstai baudžiami, kad jų suteikta informacija nebus panaudota neteisėtiems tikslams.

Problema. Daugelis darbuotojų neinformuoja savo vadovo apie kolegos netinkamą elgesį, nes jie nežino kas laukia jų kolegos, kokia bus vadovų reakcija. Jie bijosi, kad vadovai, nepatikrinę informacijos, neišsiaiškinę visų aplinkybių, nepagrįstai, tačiau griežtai nubaus bendradarbį, o gal net išmes iš darbo. Kai kuriose bendrovėse asmenys atsakingi už saugumą darbuotojams kelia baimę. Niekas nežino ką jie daro ir kuo užsiima. Nežinomybė ir nepasitikėjimas verčia darbuotojus tylėti ir nepranešti apie savo bendradarbio įtartinus veiksmus.

Ką daryti? Pirma. Reikia, kad kiekvienas bendrovės darbuotojas, dirbantis su bendrovės konfidencialia informacija, žinotų kokia yra bendrovės saugumo sistema ir kaip ji veikia. Kokia yra atsakomybė už padarytą vidaus taisyklių pažeidimą. Bendrovės saugumo sistema turi būti aiški, paprasta, skaidri ir visiems suprantama. Negali būti jokių slaptumų, nes jie iššaukia tik nepasitikėjimą ir darbuotojų nepasitenkinimą.

Antra. Kiekvienas darbuotojas turi gerai pažinti asmenį atsakingą už bendrovės saugumą. Turi žinoti ką ir kaip jis dirba, už ką yra atsakingas, kokios yra jo teisės ir pareigos. Už saugumą atsakingas darbuotojas privalo nuolat bendrauti su darbuotojais, aiškinti jiems saugumo sistemos veikimą, jos reikalavimus ir atsakomybę už bendrovės vidaus taisyklių pažeidimą. Turi vykti nuolatinė diskusija, aptarimas susijusių su bendrovės saugumu klausimų.

Darbuotojai turi pasitikėti savo vadovais ir būti įsitikinę, kad jų tapatybė nebus atskleista.

Problema. Dauguma darbuotojų nepraneša apie savo kolegų įtartiną veiklą todėl, kad jie nepasitiki savo vadovais. Jie galvoja, kad vadovai pasakys visiems kas juos informavo. Darbuotojai bijosi nukentėti. Jie bijosi kolegų keršto. Gali kilti realus pavojus jų sveikatai. Jie bijosi prarasti reputaciją kitų bendradarbių akyse ir sulaukti jų pasmerkimo.

Ką daryti? Pirma. Būtina išaiškinti darbuotojams, kad jie gali vadovus informuoti tiesiogiai ir atskleisdami savo tapatybę ir gali juos informuoti anonimiškai. Kiekvienas darbuotojas turi žinoti telefono numerį, kuriuo galima paskambinti ir anonimiškai perduoti informaciją, turi žinoti elektroninio pašto adresą, kuriuo galima išsiųsti pranešimą apie kolegos įtartiną veiksmą, taip pat turi žinoti telefono numerį asmens atsakingo už bendrovės saugumą, kad galėtų su juo susitarti dėl susitikimo.

Antra. Visiems darbuotojams mokymo metu privalu išaiškinti, kad anonimiškumas yra garantuojamas, kad pareiškėjo asmens tapatybės niekas nesužinos, nes tokia yra bendrovės politika ir jos griežtai yra laikomasi. Būtina darbuotojams pasakyti, kad nežiūrint kokiu būdu suteikta informacija anonimiškai ar atskleidžiant savo tapatybę yra griežtai saugojama ir niekam neatskleidžiama. Šiai informacijai yra suteikiama aukščiausio slaptumo žyma. Darbuotojai turi būti garantuoti, kad jų asmeninis saugumas yra garantuotas ir jiems pavojus dėl informacijos pateikimo neiškils.

Už bendrovės saugumą atsakingi asmenys privalo ne jau padarytus nusikaltimus tirti, tai yra policijos darbas, o galimiems nusikaltimams užbėgti už akių. Jie turi valdyti riziką, laiku atpažinti pavojus ir juos neutralizuoti. Jie privalo sustabdyti darbuotojo įtartinus veiksmus kol jis nepadarė žalos bendrovei ir sau asmeniškai. Reikia sudaryti tokias darbo sąlygas bendrovėje, kad išdavystė ar kita neteisėta veikla taptų neįmanoma, kad net neigiama mintis darbuotojų galvose nerastų sau vietos.

Dalintis