2022/05/17

Kaip formuoti darbuotojų lojalumą bendrovei?

Problema, kurią paliesime  straipsnyje yra paprasta, aiški ir visiems žinoma. Įsivaizduokite supuvusį  ir sveiką obuolį. Kurį obuolį paimsite ir suvalgysite. Niekam nekyla abejonių, kad paimsite sveiką, gražų obuolį. Taip pat viskas vyksta darbo kolektyve. Jeigu darbuotojai nėra lojalūs bendrovei, tai joje klęsti intrigos, skundai, vagystės, sukčiavimas, viskas tik ne darbas. Niekas neturi laiko dirbti. Visi yra užsiėmę papildomais darbais: apkalbomis.

Jeigu kolektyve atmosfera yra puiki, darbuotojai yra ištikimi bendrovei, tai situacija yra kitokia. Visi dirba savo darbą. Kiekvienas žino už ką jis yra atsakingas, kokie yra jo įgaliojimai, uždaviniai. Kiekvienas darbuotojas žino, kad jis yra dalis bendrovės ir, kad jo žodis bendrovėje yra svarus. Todėl jis gerbia bendrovę ir jos vadovus, o pastarieji gerbia darbuotoją ir jo nuomonę.

Vakarų specialistai teigia, kad jeigu darbuotojų lojalumas kompanijai paaugo vienu procentu, tai  klientų lojalumas kompanijos teikiamai produkcijai ar paslaugoms padidėjo daugiau nei vienu procentu, o tai reiškiasi, kad kompanija gaus 0,8 -0,6 procentais didesnį pelną. To yra siekiama. Pelnas yra kompanijos veiklos pagrindinis tikslas. Galima drąsiai teigti, kad darbuotojų lojalumas kompanijai didina darbo našumą ir atneša didesnį pelną.

Kas yra lojalumas?

Lojalumas įmonei – ištikimybė ir atsidavimas, tai noras įsipareigoti įmonei ir daryti viską, kad ji klęstėtų. Vadovas ir darbuotojas laiko save įmonės dalimi.

Kad būtų aiškiau galime panagrinėti kelis variantus. Pirmas. Darbuotojas dirba bendrovėje, nes jam apsimoka dirbti. Jis gauna naudą. Jeigu jam kas nors pasiūlys didesnę naudą (atlyginimą ar kitas geroves), tai jis, negalvodamas, pakeis darbą. Antra. Darbuotojas dirba bendrovėje, ne tik už atlyginimą, bet ir todėl, kad jis yra prie jos pripratęs. Jis emociškai prisirišo prie bendradarbių, biuro, vadovų, klientų. Jis jaučiasi saugus. Jam patogu. Tokio darbuotojo didesniu atlyginimu nesuviliosi ir įkalbinėjimams jis lengvai nepasiduos. Trečia. Darbuotojas dirba bendrovėje, nes ji jam patinka, jis ją vertina. Jis yra atsidavęs jai ir nori įsipareigoti. Darbuotojas daro viską, kad bendrovei būtų geriau. Jam patinka dirbti kolektyve, jam patinka spręsti sudėtingus darbo uždavinius. Atlyginimas yra labai svarbus dalykas, tačiau darbuotojo pripažinimas, pasitikėjimas juo ir suteikimas galimybių jam tobulėti, kurti ir tapti ypatingu yra daug svarbiau. Tokio darbuotojo jokiais būdais neperviliosi. Toks darbuotojas yra ištikimas bendrovei.

Kokią naudą duoda darbuotojų lojalumas?

Įmonė yra pranašesnė prieš konkurentus. Ji geba greičiau spręsti problemas, greičiau prisitaikyti prie naujų sąlygų, greičiau rasti klientų, išsiaiškinti jų poreikius ir juos patenkinti. Darbuotojai deda visas pastangas tam, kad įmonė klęstėtų. Kartais, jeigu to reikia pagal situaciją, jie yra pasirengę aukotis.

Padidėja darbo efektyvumas. Visi siekia vieno tikslo. Visi žino ką ir kaip daryti. Visi nuolat galvoja kaip dar geriau pagerinti darbą.

Įmonė lengviau ir greičiau pergyvena krizes. Darbuotojai nekelia vadovams papildomų problemų. Jie supranta netikėtai atsiradusius sunkumus. Jie prisideda prie problemų sprendimo. Sutinka mažinti atlyginimus, atsisako premijų.

Kaip formuoti, išlaikyti darbuotojų lojalumą bendrovei?

  • Turi būti sukurta demokratinė, skaidri valdymo sistema. Kiekvienas privalo žinoti už ką jis yra atsakingas, kokios jo teisės ir pareigos, kokie uždaviniai.
  • Vadovai privalo gerbti darbuotojus ir visą kolektyvą. Dažnai būna taip, kad vadovai viena sako, tačiau kitą daro. Bendrovėje gali būti sukurta puikiausia valdymo sistema, priimtas kolektyvo etikos kodeksas, nustatytos žaidimo taisyklės, tačiau vadovas gali būti despotu, diktatoriumi. Jis gali didžiuotis savimi, liaupsinti save, žeminti darbuotojus, su jais nesiskaityti ir jų neklausyti. Tokiame kolektyve niekada negali atsirasti lojalumas įmonei ir tuo labiau vadovams. Toks kolektyvas vėliau ar anksčiau išsivaikčios ir paliks prie suskilusios geldos vieną vadovą su savo ambicijomis, pykčiais ir savimeile.
  • Darbuotojai turi turėti galimybę tobulėti, augti.Vadovai turi ne tik leisti darbuotojams mokytis, tobulėti, tačiau privalo juos skatinti. Bendrovė turi sudaryti palankias sąlygas darbuotojams įgauti žinių, patirties, susipažinti su naujovėmis.
  • Vadovas privalo tapti asmeniniu pavyzdžiu darbuotojams.
  • Turi būti sudarytos tinkamos darbo sąlygos. Čia yra labai svarbus momentas. Gali būti pats geriausias kolektyvas, tačiau jeigu darbo sąlygos yra blogos, nepakenčiamos, tai niekas nesugebės jo išlaikyti. Nepakenčiamos sąlygos yra tokios, kurios darbuotojams yra labai nepatogios, nehigieniškos ir taip toliau. Pabandykite palikti biurą vienai darbo dienai be vandens. Dauguma iškentės, tačiau jeigu taip tęstusi savaitę, mėnesį ir galų gale be pabaigos, tai niekas nenorėtų dirbti.
  • Kontrolė yra privaloma. Pasitikėk, tačiau tikrink. Niekas negali pykti, kad yra kontroliuojamas. Kontrolės tikslas nėra vien tik  nustatyti ar darbuotojas pažeidė taisykles ar ne. Pagrindinis jos tikslas yra nustatyti ar yra laikomasi taisyklių, instrukcijų, įstatymų ir ar jie atitinka dabartinėms sąlygoms. Gal atėjo laikas keisti taisykles? Gal jos yra pagrindinis trikdis darbui?
  • Privalo būti vadovų ir darbuotojų tarpusavio ryšys. Labai svarbu kai kiekvieną darbuotoją išklauso vadovai. Vertina jo nuomonę. Reikia pripažinti, kad viską žinančių šiame pasaulyje nėra. Kiekvienas žmogus už kitą žmogų yra kažkiokioje srityje stipresnis, geresnis. Todėl visada reikia įsiklausyti į darbuotojų pastabas. Bendrovių vadovai privalo organizuoti darbuotojams apskritus stalus, „smegenų šturmus“, diskusijas, konkursus, pasitarimus. Kiekvienas darbuotojas turi pajausti, kad jis ir jo nuomonė yra svarbi, kad jis yra dali bendrovės, kad jis prisideda prie bendrovės projektų įgyvendinimo. Darbuotojai turi žinoti kas darosi įmonėje, su kokiomis problemomis ji susiduria. Tuomet jis galės prisidėti prie šių problemų sprendimo.
  • Nuolatinis darbas su motyvacinėmis programomis. Jų tobulinimas. Pritaikymas prie naujų darbo sąlygų. Visi sutinka su tuo, kad darbo sąlygos, rinka ir visą kitą šiais laikais keičiasi labai greitai. Todėl anksčiau sukurta motyvacinė sistema gali neatitikti šių dienų reikalavimams. Ji gali tapti papildomu, niekam nereikalingu ir trukdančiu dirbti balastu. Reikia nuolat motyvacines programas peržiūrėti, įvertinti ir, jeigu reikia, jas keisti

Dalintis