2022/05/17

Kaip elgtis apklausos metu?

Kaip elgtis apklausos metu? Tai svarbi ir aktuali kiekvienam šalies gyventojui tema. Pastaruoju metu apklausų neišvengia net premjeras ir ministrai.

Apklausos metu žmonės, siekdami pasiteisinti, būdami išsigandę, pavargę ir psichologiškai palaužti, prikalba nebūtų dalykų. Jie kartais patys nesuprasdami apkalba savo bendradarbius, draugus. Kartais ši kriminalinės žvalgybos ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų surinkta informacija yra panaudojama politinėje, verslo, asmeninėje konkurencinėje kovoje. Niekas negali garantuoti, kad informacija nebus panaudota kitiems tikslams, nei yra numatyta įstatyme.

Tyrėjai apklausų metu gali siekti kelių tikslų: informacijai apie tyrėją dominantį asmenį ar įvykį gauti; užverbuoti apklausiamą asmenį; suteikti asmeniui informaciją, kuri iššauktų tyrėjui naudingus asmens veiksmus; suteikti asmeniui informaciją, kurią jis perduotų kitam asmeniui ir, kuri iššauktų kito asmens tyrėjui naudingus veiksmus.

Kaip elgtis apklausos metu?

Asmens elgesys prieš apklausą.

Šaukimas. Asmuo į apklausą privalo eiti tik gavęs pagal įstatymą užpildytą ir išsiųstą šaukimą. Jame turi būti įrašyta jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, dėl kokių priežasčių esate šaukiamas į apklausą, kur vyks apklausa, tyrėjo vardas ir pavardė, nurodyta apklausos data ir valanda. Jei šaukimą gavote, tai būtinai eikite į apklausą, nes priešingu atveju galite nukentėti. Įstatyme yra numatytos baudos.

Jeigu tyrėjas jums paskambino telefonu ar kitokiu būdu susisiekė su jumis ir liepė ateiti į apklausą, tai galite šį nurodymą ignoruoti. Pagal įstatymą tyrėjas jums nieko padaryti negali. Be to jūs privalote savo vadovams darbe paaiškinti kur ir kodėl išeinate iš darbo. Žodinis paaiškinimas visada sukelia tam tikrus įtarimus. Ar jums to reikia?

Advokatas. Paskambinkite savo advokatui ir paprašykite, kad jis kartu su jumis dalyvautų apklausoje. Advokatas gerai išmano įstatymus ir žino kaip elgtis apklausos metu. Jis pasakys jums į kuriuos klausimus reikia atsakyti, o į kuriuos ne. Advokatas blaiviai elgsis apklausoje, tinkamai įvertins tyrėjo klausimus, nerodys emocijų. Jis neleis jums pasimesti ir perdaug prikalbėti.

Laikas. Reikalaukite, kad tyrėjas protokole užfiksuotų apklausos pradžios laiką. Tai yra svarbu. Kartais apklausos vyksta 4 val., kartais 8 val., o kartais 24 val. Protokole nurodytas apklausos pradžios ir pabaigos laikas padės jums teismo metu. Jei apklausa vyks ilgą laiką, ji jus nuvargins, išves iš kantrybės, psichologiškai palauš ir jūs prikalbėsite daug nesąmonių. Teismo metu galėsite motyvuoti, kad apklausos metu duoti parodymai yra niekiniai, nes tyrėjas jus per ilgai apklausinėjo ir kaip faktą pateiksite protokole įrašytą apklausos laiką.

Reikalavimas. Reikalaukite, kad tyrėjas apklausos pradžioje paaiškintų jums dėl kokių priežasčių jis jus pašaukė, išaiškintų jums jūsų teises ir pareigas, pasakytų koks yra jūsų statusas.

Asmens elgesys apklausos metu.

Atsakymai. Apklausos metu labai svarbu „neįsivažiuoti“, nepradėti pasakoti visko kas jums šauna į galvą. Žmogus, norėdamas save pateisinti, prikalba daug nebūtų dalykų, kurie vėliau atsisuka prieš jį patį ir sugadina santykius su bičiuliais, bendradarbiais. Prašykite tyrėjo užduoti jums aiškius ir konkrečius klausimus atsakykite į juos trumpai. Atminkite, kad tyrėjas neturi teisės užduoti menamų klausimų. Juos galite ignoruoti.

Tyrėjui pasakokite tik tai ką savo akimis matėte. Nesiremkite gandais, draugų pasakojimais, nes jūs nežinote kaip buvo iš tikrųjų. Žmonių pasakojimai dažnai neatitinka tikrovės. Jie linkę faktus iškreipti, vienus paryškinti, kitus nutylėti ir tai daro dėl įvairių priežasčių.

Kūno reakcija. Apklausą vykdo tikri profesionalai. Jie mokosi tardyti žmones. Jie dalyvauja įvairiuose kursuose, skaito specialią literatūrą apie tardymo metodus. Jie geba apklausos metu iš žmogaus išgauti informaciją. Jie žino įvairius informacijos ištraukimo metodus. Apklausos metu jie stebi žmogaus elgseną: mimiką, akis, gestus, kūno reakciją į klausimus. Valdykitės. Rankas padėkite ant stalo vieną ant kitos ir nejudinkite. Žiūrėkite į kokį nors ant stalo ar kabinete esantį daiktą ir jį tyrinėkite. Atminkite: „Akys yra sielos veidrodis“. Jei išgirdę nemalonų klausimą raustate, tai iš karto įspėkite tyrėją, kad kambaryje jums per karšta ir jūs galite prakaituoti.

Pauzės. Po kiekvieno tyrėjo klausimo nepriklausomai nuo jo sudėtingumo neskubėkite atsakyti. Išlaikykite pauzę. Tai leis jums apgalvoti atsakymą, nepulti į klausimą atsakyti ekspromtu t.y. sakyti tai kas pirma šauna į galvą. Vadovaukitės protu, o ne emocijomis ar intuicija.

Atmintis. Jei tyrėjas uždavė jums jautrų klausimą, ar klausimą į kurį jūs nenorite atsakyti, tai paprasčiausiai pasakykite tyrėjui, kad negalite atsakyti į šį klausimą, nes įvykius užmiršote. Tyrėjas spaus jus, reikalaus atsakymo, tačiau jūs nekeiskite pozicijos. Tyrėjas nieko jums negalės padaryti, nebent rekomenduoti apsilankyti pas gydytoją.

Elgesys apklausai pasibaigus.

Perskaitykite. Atidžiai perskaitykite protokolą. Kreipkite dėmesį į kiekvieną sakinį ir žodį. Dažnai tyrėjai protokolą surašo ne pagal jūsų žodžius, o taip kaip jam naudinga. Reikalaukite, kad protokolas būtų ištaisytas ir parašytas taip kaip jūs sakėte.

Reikalaukite, kad tyrėjas užpildytų visas protokolo eilutes. Jokiais būdais nepalikite tuščių eilučių, nes vėliau jas tyrėjas užpildys taip kaip jam reikia ir aišku ne jūsų naudai.

Pastabos. Prisiminkite, kad pasirašydami protokolą jūs pagal įstatymą turite teisę įrašyti pastabas. Jeigu apklausos metu tyrėjas, jūsų manymu, pažeidinėjo įstatymus, netinkamai elgėsi su jumis, jums grasino, tai jūs tyrėjo konkrečius veiksmus aprašykite protokole. Jeigu apklausoje dalyvavo ne vienas tyrėjas, tai reikalaukite, kad protokolą pasirašytų ir tas asmuo, kuris dalyvavo. Jei jis atsisako pasirašyti arba prieš baigiant apklausą išeina iš kabineto, tai apie jo dalyvavimą įrašykite patys. Šios pastabos jums gali pravesti teismo metu ir padėti apsisaugoti nuo neteisėtų tyrėjo veiksmų.

Dalintis