2024/03/02

Kaip Apsiginti nuo Karo Šauklių?

Galima drąsiai teigti, kad Lietuvoje jau vyksta karas. Turiu omeny ne tą karą, kurio metu žudomi žmonės ir naikinama visa tai, ką gero šiame pasaulyje yra sukūręs žmogus. Ačiū Dievui, kol kas jo nėra. Turiu omenyje karą dėl žmonių galvų, dėl jų įsitikinimų.

Pagrindinis Rusijos prezidento Vladimiro Putino rengiamo karo tikslas šiame etape – sukurti penktąją koloną Baltijos šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Tam reikia suburti kuo didesnę žmonių armiją, kuri, aklai įtikėjusi Putino Rusijos propaganda, pradėtų kelti sumaištį savo valstybėje, rengtų protestus, demonstracijas, neramumus. Putinas kuria ir buria savo agitatorių armiją. Tam jis negaili pinigų.

Latvijos spauda pranešė, kad šioje šalyje suaktyvėjo Rusijos agitatoriai. Jie vaikšto po žmonių namus, valstybės įstaigas, verslo biurus ir agituoja žmones palaikyti Rusijos vykdomą politiką, inicijuoti referendumą dėl Latgalos rajono, kuris ribojasi su Rusija, prijungimo prie rusų valstybės. Jie žada žmonėms aukso kalnus, dideles pensijas, sočius pietus. Dauguma žmonių netiki šiais plepalais, tačiau yra dalis, kuri dėl sunkaus gyvenimo ar dėl kitų priežasčių patiki ir yra pasirengusi padėti agitatoriams.

Latvių spauda taip pat pranešė, kad kurstytojai vaikšto po žmonių namus, barus ir verbuoja žmones vykti į Rytų Ukrainą bei kovoti už „Donbaso žmonių laisvę”. Jie aiškina, kad Donbaso žmones baigia išskersti „Ukrainos fašistai”. Dalis žmonių tiki agitatorių kalbomis. Dalis apkvailintų ar norinčių pasipinigauti, pasigrobti svetimo turto, jeigu tikėsime spaudos pranešimais, išvyko į karą.

Rusijos televizija, interneto portalai ir kitos žiniasklaidos priemonės kiekvieną dieną skleidžia melą ir bando įtikinti žmones savo – putiniška – tiesa. Rusija kuria naują propagandinę mašiną, su kurios pagalba rengiasi savo melą arba savo tiesos supratimą skleisti visam pasauliui. Rusija kuria naują valstybinę užsienio naujienų tarnybą „Sputnik“, kurios pagrindiniai padaliniai veiks 30 pasaulio miestų, tarp jų Vilniuje, Vašingtone, Paryžiuje, Pekine, Berlyne, Belgrade.

Rusijos slaptoji tarnyba FSB turi specialų padalinį, kuriame dirba keli tūkstančiai etatinių darbuotojų. Jie kiekvieną dieną ir naktį per socialinius tinklus skleidžia savo „tiesą“, kiršina žmones, sėja paniką, kelia nepasitikėjimą vieni kitais. Prie šių darbuotojų būrio prisideda tūkstančiai agentėlių – agitatorių, gyvenančių ne Rusijoje.

Rusijos politikos propagandos skleidėjai Lietuvoje kuria interneto svetaines, kuriomis bando sujaukti žmonių protus, įsitikinimus, tikėjimą. Svetainės yra aukšto lygio, gerai surašytos, puikiai įformintos. Jose galima rasti sukurtų filmukų. Jiems sukurti prireikė ne vienos dešimties tūkstančių litų. Svetainėse skleidžiama informacija mažai kuo skiriasi nuo Rusijos didžiųjų televizijos kanalų propagandinių laidų.

Socialiniuose tinkluose kiekvieną dieną sutinki putinišką agitatorių. Tiesiog neįmanoma jų apeiti, išvengti. Jų pilna visur. Prieš keletą mėnesių savo „Facebooko” paskyroje paprašiau visų V. Putino politikos mylėtojų pasišalinti. Dalis „draugų“ išėjo patys. Vėliau teko darbuotis pačiam ir be gailesčio išmetinėti agitatorius, užtarėjus, palaikytojus, kurie anksčiau atrodė blaiviai mąstantys žmonės. Atrodė, kad jau išsivaliau, tačiau, praėjus kuriam laiku, jų vėl aptikau. Tai per vieną skylę, tai per kitą bando putiniškas mintis skleisti. Jie pasižymi dideliu aktyvumu. Jiems nesvarbi tavo nuomonė, pozicija. Jiems svarbu parašyti, išsakyti savo poziciją. Nesvarbu, kokiu klausimu vyksta diskusija. Gal kažkas kažkur skaičiuoja kiekvieno agitatoriaus atliktą konkretų veiksmą ir už jį sumoka? Kitaip sunku suprasti, iš kur toks didelis užsidegimas, atsidavimas ir aktyvumas.

Ką daryti? Tikriausiai ne vienam savo šalį mylinčiam Lietuvos piliečiui iškyla toks klausimas. Pavyzdžiui, Latvijos kontržvalgyba pradėjo aktyviai gaudyti agitatorius. Jų atžvilgiu pradeda ikiteisminius tyrimus, atlieka kratas, aiškinasi ryšius, finansavimo kanalus. O ką daryti turėtume mes? Ką nors efektyvaus daryti privalu, nes vėliau bus per vėlu.

Pirma, reikia kuo greičiau sutvarkyti teisinę bazę, kad Lietuvos kontržvalgyba turėtų efektyvių ginklų kovai su V. Putino agitatorių armija.

Antra, kiekvienas save gerbiantis pilietis privalo viešinti visus jo kelyje ar akiratyje pakliuvusius V. Putino agitatorius. Jie bijosi viešumos ir jos vengia. Jie stengiasi dirbti kitų vardu, pakišti kitus žmones. Jie stengiasi išlikti tamsoje kuo ilgiau.

Trečia, kontržvalgyba privalo imtis aktyvių ir efektyvių veiksmų prieš agitatorius. Būtina agitatorius identifikuoti. Būtina atlikti prevencinius pokalbius su jais ir jų aplinka. Įspėti, kad, jeigu jie peržengs įstatymo nubrėžtą ribą, bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tikiu, kad kontržvalgyba šį darbą jau dirba.

Ketvirta, reikia atsiriboti nuo žmonių, kurie agituoja už V. Putiną ir jo vykdomą politiką. Reikia tokių žmonių vengti, neturėti su jais reikalų, nekalbėti. Žodžiu, elgtis taip, kaip normalūs žmonės elgiasi su tais, kurie nepripažįsta jokių susitarimų, jokių įsipareigojimų ir elgesio taisyklių. Elgtis taip, kaip G 20 susitikime su Rusijos prezidentu pasielgė pasaulio valstybių vadovai. Jie jį ignoravo.

Visada griežtai pasisakydavau, manau, taip darysiu ir ateityje, prieš žmonių laisvių ir teisių suvaržymą, prieš jų nepagrįstą, totalinį sekimą, valdžios ir specialiųjų tarnybų pareigūnų piktnaudžiavimą. Tačiau niekada negyniau, neginsiu ir nesiruošiu ginti žmonių, kurie neteisėtai veikia prieš savo valstybę kitos valstybės naudai. Jie yra išdavikai. Išdavikai yra nusikaltėliai, o nusikaltėliai turi sėdėti kalėjime, o ne agituoti.

Alfa.lt

Dalintis