2022/07/01

Ką Daryti, Jei Tave Verbuoja KGB ar FSB?

Ką daryti verslininkui, jeigu jis sulaukia FSB pareigūno vizito ir pasiūlymo dirbti jam ir Rusijai? Vienareikšmio atsakymo nėra. Kiekviena situacija yra unikali ir vienetinė. Ji priklauso nuo daugelio aplinkybių.

Galimi variantai:

Ne, nedirbsiu jums ir nenoriu su jumis turėti jokių reikalų. Aš esu savo šalies patriotas, o jūsų valdžia yra kvaila, o joje – vagys. (Įmanomas toks variantas, nes dažnai verslininkai nekalba tarp eilučių, o rėžia tiesiai į akis tai, ką galvoja). Jei taip pasakysite, turite kuo greičiau susikrauti lagaminus, vietoje savęs palikti statytinį ir išvykti iš Rusijos. Privalote pralaukti tam tikrą laiką. Yra sakoma, kad laikas gydo visas žaizdas, o kartais išsprendžia ir problemas. Sunku įsivaizduoti, kad prieš tavo verslą FSB pareigūnai imsis drastiškų sprendimų ir bandys jį nacionalizuoti ar perimti. Jums išvykus, FSB pareigūnas susidurs ne su jumis, o su jūsų statytiniu, verslo partneriu, kuris yra Rusijos pilietis. Tegu problemas rusai sprendžia tarpusavyje. Manau, kad bendrą kalbą tikrai ras.

Ne, nedirbsiu jums – kultūringai išdėstote savo argumentus. Paaiškinate, kad gerbiate ir mylite savo šalį, kad gerbiate ir mylite jo šalį bei žmones ir nei vieniems, nei kitiems nenorite nieko blogo daryti. Pasakote, kad neturite žvalgybinių galimybių rinkti jiems reikalingą informaciją. Užsiimate verslu, ir tai yra jūsų vienintelis rūpestis ir darbas. Paaiškinate, kad naudos „FSB‘ešnikas“ iš jūsų turės mažai.

Mano galva, sankcijų nesusilauksite. FSB pareigūnas vienas negalės priimti sprendimo, pvz., sunaikinti jūsų verslą, atimti jį. Jam reikės gauti aukščiausios valdžios leidimą. Abejoju, kad jis jį gaus. Greičiau jam pasakys, kad esi netikęs ir dirbti nemoki, jei nesugebi užverbuoti paprasto lietuvio verslininko. Taigi pareigūnas, saugodamas savo reputaciją, bandys viską užmiršti. Toks greičiausiai bus scenarijus.

Iš karto atsakyti negaliu, leiskite man pagalvoti. Atsakymą žadate duoti po kelių savaičių. Vilkinate laiką. Išlošiate laiko. Per jį gali visko atsitikti: (a) dirbsite toliau ir į nieką nekreipsite dėmesio; (b) išvyksite iš Rusijos, o visus reikalus paliksite savo partneriui ar statytiniui – juk vietoje jo gali dirbti kiti lietuviai, latviai, estai, vokiečiai ar dar kas nors; (c) išvyksite ir parduosite savo turtą bei verslą – daugiau nenorite turėti reikalų su Rusija; (d) tikėsitės, kad visagalė korupcija Rusijoje sprendžia visas problemas. FSB pareigūnas taptų slaptu tavo verslo „stogu“, už tai gaudamas nemažą atlygį. Bjauriai skamba, tačiau tai yra problemos sprendimo būdas ir, pasakyčiau, dažnai naudojamas bei efektyvus. Verslininkai, norėdami vystyti verslą ir gauti pelno, privalo prisitaikyti prie esamų ir realių sąlygų. Priešingu atveju jų laukia bankrotas.

Gerai, sutinku jums padėti. Ką turiu daryti? Kokie yra mano uždaviniai? Jūs sutinkate dirbti, pasirašote visus jums pakištus dokumentus, tačiau realiai nieko nedarote, jokių užduočių nevykdote. Pasakojate pasakas ir įvairius sapnus. Teikiate viešą informaciją, gautą iš lietuviškos spaudos. Tai – galimas scenarijus. Lietuvos valstybei, žmonėms nepadarysite jokios žalos, tačiau sau žalą padarysite milžinišką. Apie jūsų bendradarbiavimą žinos daug FSB pareigūnų ir jų agentų. Jūsų atžvilgiu bus užvesta agentūrinė byla, kuri keliaus iš rankų į rankas. Su jumis žais, jus šantažuos ir tik pats Dievas žino, ką dar su jumis darys.

Jūs sutinkate dirbti, ir tikrai pradedate vykdyti Rusijos specialiųjų tarnybų užduotis. Jūsų ateitis kaip verslininko ir kaip Lietuvos piliečio yra aiški ir lengvai nuspėjama. Jūsų verslo ir jūsų gyvenimo laukia visiškas žlugimas. Net FSB pareigūnai nevertins jūsų kaip principingo ir garbingo žmogaus. Parsidavėlis ir išdavikas yra išdavikas visiems. Jei vieną kartą išdavė, tai išduos ir kitą kartą. Anksčiau ar vėliau jūsų priešiška veikla prieš savo valstybę ir žmones taps žinoma. Tai kone neišvengiamybė, o kai jūsų istorija taps vieša, tai mirtis pasirodys geriausia išeitimi. Tačiau jūs jos nepasirinksite, nes jums paprasčiausiai trūks drąsos, garbės ir orumo.

Nieko šiame gyvenime nėra baisiau ir bjauriau, nei savo šalies, savo žmonių, draugų, kolegų, bendradarbių, savo šeimos išdavystė.

Dalintis