2024/03/02

Įvertinu

Siūlau įvertinti įmonės konfidencialios informacijos apsaugos būklę. Sužinosite pažeidžiamas vietas ir jas užtaisysite.

Audito metu įvertinsiu:

  • Ar įmonėje yra identifikuota įmonei jautri ir svarbi informacija ir ar yra patvirtintas šios informacijos detalusis sąrašas? Ar jis yra išsamus?
  • Ar tinkamai yra įvertintos projektinės grėsmės ir jų pasekmės įmonei?
  • Ar informacinės saugos priemonės vis dar veiksmingos ir tinkamos personalo patikimumo srityje?
  • Ar informacinės saugos priemonės vis dar veiksmingos ir tinkamos fizinės saugos srityje?
  • Ar informacinės saugos priemonės vis dar veiksmingos ir tinkamos įslaptintos informacijos administravimo srityje?
  • Ar informacinės saugos priemonės vis dar veiksmingos ir tinkamos kompiuterinių tinklų ir sistemų (IT) srityje?

Dalintis