2024/03/02

Instruktuoju darbuotojus

Siūlau instruktažą įmonės darbuotojams „Kaip saugoti įmonės konfidencialią informaciją ir kaip išvengti problemų?“

Skirtas įmonės darbuotojams, kurie dirba ar turi teisę susipažinti su įmonės konfidencialia informacija.

Programa

  • Kas ir kokias grėsmes gali kelti vidurinės grandies vadovams?
  • Kaip konkurentai renka informaciją apie vadovų bei įmonės pažeidžiamas vietas? Kaip laiku atpažinti informacijos rinkimo būdus ir jų išvengti?
  • Kaip konkurentai verbuoja vidurinės grandies vadovus? Pagal kokius kriterijus konkurentai išsirenka tinkamiausia kandidatą verbavimui? Kaip laiku suprasti, kad esi verbuojamas, įtraukiamas į spąstus ir jų išvengti? Kokie yra verbavimo metodai? Ką daryti, jei pakliuvote į bėdą?
  • Kaip elgtis sulaukus pareigūno skambučio ir pokalbio su juo metu?
  • Kodėl savo iniciatyva prie bet kokių aplinkybių neverta pe(a)rduoti informacijos apie bendrovės veiklą tretiesiems asmenims?
  • Koks yra ir kaip veikia nelojalaus darbuotojo identifikavimo mechanizmas? ( Identifikavimas, ištyrimas, įvertinimas, bausmė, FTB praktika, atsakomybė neišvengiama)
  • Kokie yra nelojalaus (parsidavusio) darbuotojo elgesio požymiai? (FTB praktika)
  • Kokia yra atsakomybė už įmonės komercinės paslapties atskleidimą? (drausminė, administracinė ir baudžiamoji)

Klausimai – atsakymai. Diskusija visomis su asmens ir verslo saugumu susijusiomis temomis.

Dalintis