2024/03/02

Ar smulkiai įmonei yra reikalinga konkurencinė žvalgyba?

Įsitikinimas, kad konkurencinė žvalgyba yra reikalinga tik stambioms kompanijoms yra klaidingas. Konkurencinės žvalgybos darbo rezultatais taip pat sėkmingai ne tik gali, bet ir privalo naudotis vidutinės bei mažos įmonės.

Šis straipsnis skirtas vidutinių ir mažų įmonių savininkams ir vadovams. Konkurencinė žvalgyba suteikia bendrovės savininkui pranašumą prieš konkurentus, padeda laiku identifikuoti rizikas ir jas valdyti, leidžia geriau orientuotis rinkoje.

Prieš pradedant reikia išsiaiškinti konkurencinės žvalgybos sąvoką. Ką ji reiškia? Tai bus lengviau ir aiškiau suprasti vieniems kitus.

Konkurencinė žvalgyba – informacijos apie konkurentus, rinką, įstatymus ir jų pakeitimus, valdiškas institucijas nuo kurių sprendimų priklauso jūsų bendrovės veikla rinkimas, analizė, išvadų darymas, prognozavimas siekiant įgauti pranašumą rinkoje.

Konkurencinė žvalgyba bendrovės savininkams ir vadovams suteikia informaciją:

 • Apie konkurentų kainas, daromas nuolaidas, sutarčių sąlygas ir produkcijos specifikaciją;
 • Kur ir už kiek konkurentas perka prekes, žaliavas, paslaugas;
 • Kokią rinkos dalį užima konkurentas arba paprasčiau kalbant kiek jis turi (susilaukia) klientų;
 • Kokie konkurento planai;
 • Kokia jo reputacija, ką apie jį galvoja partneriai, klientai, tiekėjai;
 • Kokią, per ką, už kiek ir kaip dažnai naudoją reklamą, kokią reklamą organizuoja artimiausiu metu, ar ji naudinga;
 • Kokią konkurentas naudoja prekių ar pasalugų pardavimo politiką;
 • Apie gaminamos prekės kokybę ir gamybos efektyvumą;
 • Apie naudojamas technologijas ir įrenginius;
 • Apie patiriamus gamybos metu nuostolius;
 • Apie gamybos galimybes, pajėgumus;
 • Apie logistiką;
 • Kokie konkurento bendrovėje asmenys priima svarbiausius sprendimus;
 • Šių asmenų charakteristika, sugebėjimai, ryšiai;
 • Kokia bendrovės finansinė padėtis;
 • Kokias bendrovė turi problemas ir galimybes;
 • Kokios yra silpniausios konkurentų bendrovės veiklos grandys (vietos).

Konkurencinė žvalgyba renka informaciją iš pirminių ir antrinių šaltinių. Visi jie yra svarbūs.

Pirminai šaltiniai yra asmenys, kurie žino informaciją apie konkurentų veiklą. Tai gali būti konkurentų bendrovės darbuotojai, klientai, partneriai, tiekėjai. Pirminiais dokumentais laikomi įvairūs bendrovės dokumentai: ataskaitos, pranešimai, pažymos, finansiniai dokumentai ir kt.

Antriniais šaltiniais yra laikomi tie šaltiniai, kurie nėra tiesiogiai susiję su konkurento bendrove. Tai gali būti masinės informavimo priemonės, viešai skelbiamos bendrovės ataskaitos, oficiali statistika, rinkos tyrimai, įvairios duomenų bazės, bendrovės darbuotojų giminaičiai, pažįstami.

Dalintis