2024/03/02

Apie mane

Aš, Kastytis Braziulis, esu įgijęs aukštąjį teisinį, ekonominį, kontržvalgybinį bei inžinierinį išsilavinimą. Visa mano darbinė veikla yra susijusi su saugumo problemomis: ilgą laiką LR Valstybės saugumo departamente  buvau atsakingas už grėsmių identifikavimą ir jų neutralizavimą bei užkardymą energetikos,  finansų-kredito bei transporto sektoriuose; eilę metų dirbau valstybės paslapčių apsaugos srityje.

Pastaruosius dešimt metų – iki šiol –  dirbu  privačiame sektoriuje, teikiu su verslo saugumu susijusias paslaugas: konkurencinė žvalgyba, konfidencialios informacijos apsauga, vagysčių prevencija ir tyrimai, konsultacijos, mokymai.
„Darbas valstybiniame ir privačiame sektoriuje išugdė objektyvų ir neiškreiptą požiūrį į vykstančius politinius, ekonominius ir socialinius procesus valstybėje.“